CDNA Nieuwsberichten

Personele wijzigingen bij de CDNA

1 april 2016  ·  Sander Bot

Sinds 1 april 2015 hebben er nogal wat personele wijzigingen voorgedaan bij de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Als eerst is Nils van Duivendijk gestopt als voorzitter en lid. We gaan hem missen maar zullen hem zeker nog regelmatig om zijn mening blijven vragen bij lastige determinatievraagstukken! Sander Bot neemt zijn taak als voorzitter over. Om zijn werklast te beperken stopt hij met het stemmen op gevallen, en wordt dus een niet-stemmend lid. Zodoende zijn er twee plekken vrij gekomen voor nieuwe stemmende leden. Met gepaste trots melden we dat Diederik Kok en Vincent van der Spek deze vacante posities hebben ingevuld. Komende zomer vertrekt Rob van Bemmelen, zijn opvolger wordt Eddy Nieuwstraten.  
 
De CDNA heeft nu, naast archivaris Marcel Haas, negen leden: Rob van Bemmelen (secretaris), Sander Bot (niet-stemmend lid, voorzitter), Christian Brinkman, Diederik Kok, James Lidster, Ies Meulmeester, Roy Slaterus, Vincent van der Spek en Rik Winters (penningmeester).