CDNA Nieuwsberichten

Recente CDNA-besluiten deel 2

1 april 2016  ·  Dick Groenendijk, Arjan Ovaa & Willem van Rijswijk

De volgende soorten zijn bekrachtigd als nieuwe soort voor Nederland: Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus (Biddinghuizen, Flevoland, 27 november 2007 tot 10 februari 2008; andere waarnemingen van deze soort zijn (nog) niet aanvaard) en Langstaartklauwier Lanius schach (Den Helder, Noord-Holland, 31 oktober 2011). Van het eerste-kalenderjaar mannetje Kokarde­zaagbek waren veel foto’s beschikbaar, waaruit bleek dat hij ongeringd was. De vogel vertoonde ook geen andere tekenen van een voormalig verblijf in gevangenschap. De soort heeft door meer dan 20 (als wild aanvaarde) gevallen ver buiten zijn Noord-Amerikaanse broedgebieden bewezen een voldoende mate van ‘vagrancy potential’ te hebben (er zijn onder meer gevallen op de Azoren, in Brittannië, op de Canarische Eilanden, op Hawaï, in Ierland en in IJsland). Hoewel de soort veelvuldig in gevangenschap wordt gehouden en daaruit ook regelmatig ontsnapt (getuige de vele bewezen geringde vogels in Nederland) en zelfs al broedend zou zijn aangetroffen (nabij Mijdrecht, Zuid-Holland, in 2008), is de CDNA van oordeel dat er bij dit exemplaar geen harde bewijzen voor een verleden in een waterwildcollectie aanwezig waren. Conform het beleid van de CDNA is deze waarneming daarom aanvaard als eerste geval. Nieuwe waarnemingen van deze soort zullen steeds op basis van strenge criteria met betrekking tot ongeringdheid en tekenen van gevangenschap worden beoordeeld.

Voor Bulwers Stormvogel Bulweria bulwerii (West­plaat, Maasvlakte, Zuid-Holland, 21 augustus 1995) geldt de omgekeerde route: deze soort is na bijna 17 bewogen jaren op de Nederlandse lijst met verschillende herbeoordelingen afgevoerd. Op grond van nieuwe informatie over de determinatie van stormvogeltjes (inclusief Bulwers Stormvogel) beschikbaar gesteld door Bob Flood en inmiddels gepubliceerd (Br Birds 100: 407-442, 2007, Limicola 22: 81-124, 2008), werd het enige geval opnieuw door de CDNA beoordeeld. Al het beschikbare diamateriaal is kritisch geanalyseerd en vergeleken met de vele nieuwe foto’s die de laatste 15 jaar beschikbaar zijn gekomen, aangevuld met meningen van buitenlandse experts over de herkenning. Hierbij werd met name aandacht besteed aan het uitsluiten van Chinees Stormvogeltje O monorhis. Na drie intensieve discussierondes is de CDNA van oordeel dat Chinees niet afdoende kan worden uitgesloten en dat het geval daardoor niet aanvaardbaar is.

De volgende soorten zijn afgevoerd van de beoordeellijst: Slangenarend Circaetus gallicus, Steppe­kieken­dief Circus macrourus, Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia en Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus. Voor deze soorten geldt dat er in de afgelopen 30 jaar gemiddeld twee of meer exemplaren per jaar zijn vastgesteld en daarmee voldoen ze niet meer aan de criteria om beoordeeld te worden. Voor een aantal soorten waarvan het aantal exemplaren de grens van twee per jaar overstijgt maar het aantal gevallen niet (bijvoorbeeld Vale Gier Gyps fulvus) blijft de beoordeelstatus gehandhaafd.