CDNA Nieuwsberichten

Recente CDNA-besluiten 24 januari 2016

1 april 2016  ·  Sander Bot & CDNA

Op zondag 24 januari 2016 hield de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) haar wintervergadering in Santpoort-Zuid, waarin onder meer de volgende punten aan de orde kwamen en de volgende besluiten werden genomen.

Christian Brinkman is per januari secretaris geworden, deze positie was afgelopen halfjaar vacant. Per 24 januari is Ies Meulmeester gestopt als stemmend lid. Zijn positie is overgenomen door Ruud van Beusekom.

Tot nu toe moesten nieuwe taxa voor de Nederlandse lijst op een vergadering bekrachtigd worden voordat ze op de Nederlandse lijst werden toegelaten. Door het digitaal stemmen is deze methode overbodig geworden. In plaats daarvan krijgt een nieuw taxon voor Nederland nu altijd een tweede ronde, ook als in de eerste ronde overeenstemming was onder de stemmende leden; door de tweede ronde kunnen leden zien wat collega’s in de eerste ronde hebben gestemd en dit meenemen in de tweede ronde.

Arnold Meijer (Blue Robin dtp) heeft voor de CDNA een nieuw logo ontworpen; het oude logo met een Terekruiter Xenus cinereus had zijn glans verloren nu die soort niet meer beoordeeld wordt. In dit logo is een Stekelstaartgierzwaluw Hirundapus caudacutus verwerkt, een extreme en spectaculaire dwaalgast in Europa die tot nu toe slechts één keer in Nederland is vastgesteld (mei 1996). De verwachting is daarom dat we met deze soort voorlopig weer even vooruit kunnen. Hierbij willen we Arnold Meijer hartelijk bedanken voor het ontwerpen van dit fraaie logo.

Van zowel Witkopgors Emberiza leucocephalos als Bastaardarend Aquila clanga is bekend dat hybridisatie met respectievelijk Geelgors E citrinella en Schreeuwarend A pomarina regelmatig voorkomt. De vraag is of oude gevallen van Witkopgors en beide arenden moeten worden herzien om een hybride herkomst uit te sluiten. Besloten is om voor komende zomervergadering met een voorstel te komen hoe hier mee om te gaan.

Op basis van een artikel van Fred Visscher en Nils van Duivendijk (Dutch Birding 37: 289-294, 2015) met nieuwe kenmerken voor de herkenning van Fluitzwaan Cygnus columbianus is besloten dat alle gevallen gaan herrouleren om deze aan de nieuwe kenmerken te toetsen. Op basis van een artikel van Andrea Corso et al (Dutch Birding 37: 392-402, 2015) over de herkenning van Afrikaanse Vink Fringilla coelebs spodiogenys/africana/harterti is besloten een afgewezen geval uit de winter van 2003/04 in Haren, Groningen, opnieuw te beoordelen. Op basis van nieuwe informatie over herkenning van vrouwtje Kleine Torenvalk Falco naumanni gaat het geval van 23 maart 2002 in Nationaal Park De Hoge Veluwe, Gelderland (Dutch Birding 37: 102-105, 2015), opnieuw rouleren. Op foto’s van het enige geval van Witkruingors Zonotrichia leucophrys in Nederland, van december 1981 tot februari 1982 te Spaarndam, Noord-Holland, is te zien dat de vogel nagels mist. Op basis van deze nieuwe informatie gaat dit geval herrouleren.

Na aanvaarding van de eerste IJslandse Koperwiek Turdus iliacus coburni voor Nederland in 2014 lijkt dit taxon deze winter veelvuldig op te duiken. Besloten is deze ondersoort voorlopig in de ijskast te plaatsen tot een helderder beeld ontstaat van de status om zo te kunnen bepalen of dit taxon nog moet worden beoordeeld. Waarnemers wordt geadviseerd gevallen zo goed mogelijk te blijven documenteren om zo bij te dragen aan de kennis omtrent voorkomen en herkenning van deze ondersoort.