CDNA Nieuwsberichten

Toevoegen van documentatie

19 januari 2017  ·  Steven Wytema

Sinds de lancering hebben wij al erg veel foto's mogen ontvangen van gevallen waar nog geen documentatie aanwezig was. Hiervoor alvast veel dank. Onze aandacht blijft uitgaan naar foto's van (oude) gevallen, dus als u een geval tegenkomt waarvan u nog een foto heeft, dan zijn wij zeer geinteresseerd! Maar wij blijven ook geïnteresseerd in elke andere vorm van documentatie, waar te denken valt aan geluiden, schetsen uit aantekeningenboekjes, krantenknipsels, videoopnames, nieuwsberichten etc. Het is ook mogelijk om van een geval waar al foto's aanwezig zijn, aanvullende foto's toe te voegen.

Dutch Avifauna heeft het voornemen om van alle gevallen zoveel en zo goed mogelijke documentatie te hebben. Het kan dus voorkomen dat we betere foto's krijgen nadat eerdere foto's zijn geüpload. Hierbij wordt per geval bekeken wat een gepast aantal foto's is met behoud van kwaliteit.