CDNA Nieuwsberichten

Besluiten CDNA-zomervergadering 2021

5 november 2021  ·  CDNA

Witbandkruisbek opgevoerd als beoordeelsoort
Witbandkruisbek werd tot en met 2014 door de CDNA beoordeeld. Uit een analyse van de CDNA blijkt dat er sindsdien nauwelijks verifieerbare waarnemingen zijn geweest. Witbandkruisbek komt daarmee weer in aanmerking om een beoordeelsoort te worden. Omdat het gaat om een relatief korte periode waarin de soort niet beoordeeld is, en er in die jaren maar nauwelijks waarnemingen lijken te zijn waarbij foto’s en/of geluidsopnamen zijn gemaakt, is bij uitzondering besloten de soort met terugwerkende kracht vanaf 2015 te beoordelen. Hiermee ontstaat er geen ‘gat’ in de reeks van beoordeeljaren. De CDNA zal de waarnemers van de volgende gedocumenteerde waarnemingen actief benaderen:

  • 20 juli 2021, Veenendaal
  • 14 september 2020, Strabrechtse Heide
  • 5 maart 2019, Heerlen
  • 17 juli 2018, Haren

Daarnaast roepen wij eenieder met andere waarnemingen op deze in te dienen.

Richtlijnen voor soorten die per schip worden aangevoerd
De commissie is tot de conclusie gekomen dat richtlijnen voor ‘ship assisted vagrancy’ in het handboek thuishoren. Aan hoe die richtlijnen eruit komen te zien, wordt gewerkt. Daarvoor worden als input ook eerdere discussies op fora geraadpleegd.

Stand van zaken verkenning categorieën
Er is voor intern gebruik een samenvatting gemaakt van de reacties op het forum van de website van Dutch Birding. De komende tijd wordt dit onderwerp verder opgepakt, te beginnen met het inplannen van de gesprekken met deskundigen.

Wisselingen samenstelling commissie
Rinse van der Vliet start per 15 november 2021 als commissielid. Hij vervangt Thomas Luiten, die enigszins onverwacht de kans heeft gekregen om een sabbatical in te lassen. Thomas gaat daarbij voor langere tijd reizen en beide partijen zijn het erover eens dat dit niet goed te combineren is met het commissiewerk. Wij danken Thomas voor zijn inzet. Zijn vervanger Rinse van der Vliet is net als Thomas een vogelaar met zeer ruime veldervaring, onder andere op trektelposten. Naast zijn algemene determinatiekennis is hij gespecialiseerd in zeevogels, waarover hij ook gepubliceerd heeft. Als ringer heeft hij zeer ruime ervaring met het determineren en op leeftijd en geslacht brengen van ‘lastige’ vogelsoorten.

Naast deze wisseling is gesproken over de wisselingen in de komende twee jaar. Voor liefst vier leden (resp. James Lidster, Christian Brinkman, Vincent van der Spek en Eddy Nieuwstraten) geldt dat hun tweede termijn van vier jaar in 2023 afloopt en dat zij daarmee reglementair af moeten treden. Dat betekent dat binnen ongeveer een half jaar tijd de helft van de commissie vervangen zou moeten worden. De commissie vindt dat onwenselijk voor de continuïteit. Er is afgesproken om dit te faseren. James Lidster en Christian Brinkman hebben daarbij de stap genomen om in de loop van 2022 al af te treden.