4 · 22 · 19

Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus

Sylvia inornata | subalpina | cantillans  ·  Western | Moltoni's | Eastern Subalpine Warbler

Volgens de nieuwe (nog niet door CSNA overgenomen) taxonomie van Svensson (2013) broedt Baardgrasmus in de westhelft van het Mediterrane gebied: Sylvia inornata inornata in Noordwest-Afrika en S i iberiae van Spanje tot in NW-Italië; van Midden-Italië (S cantillans cantillans) en Slovenië oost tot West-Turkije (S c albistriata) broedt Balkanbaardgrasmus. Deze taxa cq populaties worden momenteel (nog) als ondersoorten beschouwd van S cantillans en alleen S c albistriata wordt nu tot de Balkanbaardgrasmus-groep gerekend. 

Nominaat S i inornata is vermoedelijk een standvogel en de andere taxa trekken naar noordelijk tropisch Afrika. Het broedgebied van Moltoni's Grasmus S subalpina is tussen dat van Baardgrasmus en Balkanbaardgrasmus gelegen.

In driekwart van de gevallen kon de ondersoort niet worden bepaald en bij vele van deze kon in principe Moltoni's Grasmus niet worden uitgesloten; de overige betroffen 12 S c cantillans/inornata en twee Balkanbaardgrasmussen S c albistriata. Met behulp van nieuwe kenmerken zal de commissie de determinatie van al deze vogels nog een keer bestuderen. Er werden veel meer mannetjes dan vrouwtjes opgemerkt. De meeste gevallen waren in het voorjaar (eind april-begin juni). In sommige jaren leek sprake te zijn van een influx zoals in 1983 (zes) en 1995 (vijf). Een ringterugmelding betrof een mannetje geringd op 12 mei 1983 te Makkumerwaard, Wûnseradiel, Friesland, dat op 21 mei 1983 werd teruggevangen op Helgoland, Schleswig-Holstein, Duitsland.

ABvdBerg [2013]

Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus Lars Buckx, Vlieland (FR), 11 mei 2013
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 24 t/m 27 mei 1948 NH Amsterdam
2. 7 oktober 1973 NH Texel
3. 18 mei 1975 FL Lelystad
16 oktober 1977 FL Zeewolde
4. 9 mei 1979 NH Zandvoort
9 mei 1979 NH Bloemendaal
5. 25 april 1983 LI Voerendaal
6. 30 april 1983 FR Súdwest-Fryslân
7. 12 mei 1983 FR Súdwest-Fryslân
8. 12 mei 1983 ZH 's-Gravenhage
9. 7 juni 1983 ZH Rotterdam
10. 4 mei 1986 ZH Wassenaar
15 mei 1986 GR Lauwersoog
11. 9 mei 1987 ZL Vlissingen
12. 23 t/m 26 mei 1987 NH Bloemendaal
25 mei 1987 NL onbekend
9 mei 1988 ZH Oostvoorne
13. 30 mei 1990 FR Noardeast-Fryslân
14. 15 mei 1992 GR Het Hogeland
22 april 1993 NH Texel
15. 1 mei 1993 FR Terschelling
16. 3 mei 1993 FR Vlieland
28 t/m 30 mei 1993 GR Het Hogeland
17. 28 t/m 30 mei 1993 GR Het Hogeland
18. 6 mei 1995 NH Bergen (NH)
19. 6 mei 1995 ZH Rotterdam
20. 6 mei 1995 NH Velsen
21. 27 mei 1995 NH Texel
22. 27 mei 1995 NH Velsen
23. 22 mei 1996 GR Het Hogeland
24. 27 t/m 28 april 1998 NH Texel
25. 6 juni 1998 ZL Sluis
26. 29 mei 1999 GE Apeldoorn
27. 23 t/m 24 april 2000 NH Texel
28. 9 mei 2000 GR Het Hogeland
29. 26 t/m 27 april 2003 ZL Veere
30. 28 april 2003 NH Texel
31. 18 mei 2003 FR Noardeast-Fryslân
32. 31 oktober t/m 1 november 2005 FR Schiermonnikoog
33. 15 mei 2006 ZH Rotterdam
17 mei 2006 NH Zandvoort
34. 20 mei 2007 ZH Rotterdam
35. 2 juni 2007 ZH Rotterdam
36. 6 juni 2008 ZH Rotterdam
37. 16 t/m 17 september 2011 GR Het Hogeland
38. 6 mei 2012 NH Texel
39. 11 t/m 12 mei 2013 FR Vlieland
40. 22 juni 2015 NH Texel
41. 17 mei 2016 NH Den Helder
42. 21 t/m 22 mei 2017 NH Bergen (NH)
43. 26 t/m 27 april 2019 FR Ameland
14 september 2019 NH Texel
44. 18 mei 2020 NH Velsen
45. 14 mei 2021 FR Vlieland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

J.van Dillen-Staal · Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus · 17-05-2016

Kees Klaij · Westelijke | Moltoni's | Balkanbaardgrasmus · 22-05-2017