124, 163 · 39, 45 · 19,22

Cetti's Zanger

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2003

Cettia cetti  ·  Cetti's Warbler

Dichtstbijzijnde regelmatige broed- en overwinteringsgebieden in Zuid-Engeland en Noord-Frankrijk.

De soort werd tot 1 januari 1979 beoordeeld door de CDNA (LM 53: 27, 1980; 55: 125, 1982), alleen geregistreerd in 1979-85 en weer beoordeeld vanaf 1 januari 1986 (cf LM 60: 21, 1987). De gevallen zijn niet herzien. Onbevestigde gevallen (#) staan hier vermeld. Voor gevallen in 1973 zij verwezen naar LM 48: 113, 1975; voor 1974-75 naar LM 50: 55, 1977; voor 1976 naar LM 51: 143, 1978; voor 1977 naar LM 52: 227, 1979; en voor 1978 naar LM 53: 31, 1980. Tot 2000 waren 1973-78 de beste jaren voor de soort. Na het topjaar 1977 besloot de CDNA om de soort vanaf 1 januari 1979 niet meer te beoordelen. Het toeval wilde dat de aantallen hierna vrijwel onmiddellijk afnamen door streng winterweer. In feite ging de soort reeds in 1978 vermoedelijk door een strenge vorstperiode in aantal achteruit. In 1979 werden er voor het eerst sinds 1970 geen exemplaren geringd, hetgeen duidde op geringe dispersie na de broedtijd. De soort handhaafde zich nog in 1978-83 voordat hij tenslotte als mogelijke broedvogel verdween. Desalniettemin duurde het tot 1 januari 1986 voordat men concludeerde dat er geen tekenen van herstel waren en dat gevallen weer door de CDNA beoordeeld dienden te worden (LM 55: 125, 1982; 60: 21, 1987). In 1973-85 werden meer vogels gemeld dan uiteindelijk geregistreerd door de CDNA. Zo werden bijvoorbeeld in 1977 volgens SOVON-inventarisaties 60 territoria van zingende exemplaren geteld, veel meer dan er werden doorgegeven aan de CDNA (cf LM 52: 227, 1979) en werden ten minste 23 territoria in 1978 vermeld voor Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland (Buise & Tombeur 1988). Een voorbeeld voor 1983 is de niet door de CDNA geregistreerde aanwezigheid van ten minste twee zingende exemplaren in Zeeuws-Vlaanderen in juli-september (cf DB 5: 120, 1983). Blijkbaar werden zelfs na 1 januari 1986 verscheidene meldingen niet doorgegeven aan de CDNA omdat waarnemers zich nog steeds niet bewust waren van de opnieuw verkregen zeldzame status van de soort (zie bijvoorbeeld DB 8: 115, 1986).

De meeste territoria werden in de 1970er jaren gevonden in het zuid-westen (Zeeland en zuidelijk Zuid-Holland) met enkele bolwerken verder noordelijk zoals in het zuid-oosten van Noord-Holland. Zelfs in 1973-78 bleef de soort zeldzaam in het noord-oostelijke derde deel van Nederland met een totaal tot 1996 van (slechts) zes gevallen in Drenthe, Friesland (inclusief Waddeneilanden), Groningen (geen enkel geval; cf de Bruin & de Bruin 1997) en Overijssel. Dit verschil tussen het zuid-westen en het noord-oosten valt samen met een iets hogere gemiddelde wintertemperatuur in het zuid-westen. Hierbij moet men bedenken dat de soort hier net als elders in Europa standvogel was, die ‘s winters niet wegtrok. Het is interessant dat het eerste geval voor België dateerde van 8 mei tot 18 juli 1962 te Saint-Denis, Hainaut (Giervalk 53: 37-39, 1963, Aves 6: 47, 1969), meer dan zes jaar eerder dan het Nederlandse. De meeste aankomstdatums waren in oktober hetgeen aangeeft dat de meeste omzwervingen in die maand plaatsvinden. Het hoge aantal in april-mei kan deels worden verklaard door een toename in zangactiviteit. Er werden op verschillende plaatsen oudervogels met voer gezien zoals in het Quackjeswater, Zuid-Holland, op 23 juni 1973 (Gerald Oreel pers obs). Er is echter slechts één nest gevonden, in 1976 te Canisvliet, Sas van Gent, Zeeland. Dit is niet verwonderlijk wanneer de verborgen leefwijze van deze luidruchtige soort in aanmerking wordt genomen. Het heimelijke gedrag kan ook het naar verhouding hoge aantal van 61 vangsten verklaren, 30% van alle waargenomen individuen. Er waren twee bijzondere terugvangsten. De eerste was een eerstejaars vogel geringd op 16 juli 1973 te Lokeren, Oost-Vlaanderen, België, die op 28 oktober 1973 werd teruggevangen in de Dordtse Biesbosch, Dordrecht, Zuid-Holland. De tweede betrof het noordelijkste geval van Nederland: een op 8 juni 1981 op Terschelling, Friesland, geringde vogel, die zowel op 18 juli als op 18 september 1981 werd teruggevangen in de Oostvaardersplassen, Lelystad, Flevoland.

Sinds 2000 herstelde de soort zich weer en werd hij jaarlijks vastgesteld. Hij wordt sinds 1 januari 2004 niet langer beoordeeld door de CDNA. De soort werd hierna al gauw talrijker dan ooit tevoren, met alleen al een grote populatie van 250 paren in 2010 in de Biesbosch, Noord-Brabant. In 2016 steeg de populatie boven 1000 territoria en was het verspreidingsgebied uitgebreid tot in Friesland en Limburg.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2012, 2016]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 6 oktober 1968 NB Cranendonck
2. 3 mei t/m 29 juni 1969 NB Cranendonck
3. 15 mei t/m 6 juni 1969 LI Beekdaelen
4. 7 juni 1969 LI Weert
5. 25 oktober 1969 ZH Goeree-Overflakkee
6. 12 april t/m 18 juli 1970 NH Wijdemeren
7. 5 mei 1970 NB Cranendonck
8. 20 juni 1970 NB Drimmelen
20 juni 1970 NB Altena
9. 11 oktober 1970 FL Almere
11 oktober 1970 FL Zeewolde
10. 19 september 1971 ZH 's-Gravenhage
11. 9 oktober 1971 NH Gooise Meren
12. 16 oktober 1971 FL Almere
13. 20 september 1972 NB Someren
14. 7 oktober 1972 FL Almere
7 oktober 1972 FL Zeewolde
7 oktober 1972 FL Lelystad
15. 26 december 1972 t/m 10 maart 1973 NH Wijdemeren
16. 15 maart t/m juli 1973 ZL Veere
17. 25 maart t/m 9 september 1973 ZH Voorne aan Zee
18. 29 april t/m 25 mei 1973 NB Laarbeek
19. 30 april t/m 13 mei 1973 GE West Betuwe
20. 7 t/m 14 mei 1973 ZH Molenlanden
21. 22 mei t/m 2 juni 1973 LI Echt-Susteren
22. 11 augustus 1973 GE Bronckhorst
23. 16 september 1973 ZH 's-Gravenhage
24. 6 oktober 1973 FL Lelystad
25. 20 oktober 1973 FL Lelystad
26. 27 oktober 1973 NH Huizen
27. 28 oktober 1973 NB Drimmelen
28. 31 oktober 1973 NH Huizen
29. 1 februari t/m 2 november 1974 ZH Voorne aan Zee
30. 16 maart 1974 t/m 19 juni 1976 ZL Terneuzen
31. 20 maart 1974 t/m 1 april 1975 ZL Terneuzen
32. 11 april 1974 ZL Sluis
33. 27 april 1974 ZH Voorne aan Zee
34. 27 april t/m 3 mei 1974 ZH Voorne aan Zee
35. 7 mei 1974 NH Dordrecht
36. 25 mei t/m 6 juli 1974 ZL Sluis
37. 14 augustus 1974 OV Hof van Twente
38. 15 september 1974 ZL Sluis
39. 10 oktober 1974 ZH Voorne aan Zee
40. 26 januari t/m 31 mei 1975 ZH Voorne aan Zee
41. 13 april t/m 16 mei 1975 UT Stichtse Vecht
42. 19 t/m 22 april 1975 ZH Voorne aan Zee
43. 1 mei t/m september 1975 ZL Vlissingen
44. 2 mei t/m 17 juni 1975 ZH Voorne aan Zee
45. 8 t/m 10 mei 1975 NH Wijdemeren
46. 8 mei 1975 GE West Betuwe
47. 18 mei 1975 NH Gooise Meren
48. 28 mei t/m 20 juni 1975 NH Wijdemeren
49. 3 juli 1975 GE West Betuwe
50. 12 juli t/m 2 november 1975 ZH Voorne aan Zee
51. 19 juli 1975 ZH Voorne aan Zee
52. 15 augustus 1975 ZH Voorne aan Zee
53. 7 september 1975 ZH Voorne aan Zee
54. 30 september 1975 FL Lelystad
55. 10 oktober 1975 ZL Vlissingen
56. 19 oktober 1975 ZH Voorne aan Zee
57. 11 december 1975 GE West Betuwe
58. 10 april 1976 ZH Voorne aan Zee
59. 10 april t/m 3 juli 1976 ZH Hoeksche Waard
60. 13 april t/m juli 1976 NH Wijdemeren
61. 25 april 1976 ZH Dordrecht
62. 6 mei 1976 ZL Terneuzen
63. 8 mei t/m 15 juni 1976 ZH Hardinxveld-Giessendam
64. 22 mei 1976 ZH Vijfheerenlanden
65. 23 mei 1976 ZH Voorne aan Zee
66. 28 mei 1976 NH Wijdemeren
67. 26 juni 1976 ZL Terneuzen
68. 14 augustus t/m 2 oktober 1976 ZH Voorne aan Zee
69. 15 augustus 1976 FL Almere
70. 24 augustus 1976 ZL Hulst
71. 17 september 1976 ZH Nissewaard
72. 18 september 1976 ZH Nissewaard
73. 20 september 1976 NH Texel
74. 20 september 1976 ZH Nissewaard
75. 22 september 1976 ZH Rotterdam
76. 25 september t/m 4 december 1976 ZL Terneuzen
77. 3 oktober 1976 ZL Noord-Beveland
8 november 1976 ZL Noord-Beveland
78. 9 oktober 1976 NH Huizen
79. 10 oktober 1976 FL Almere
80. 31 oktober 1976 GE West Betuwe
81. 22 januari t/m 22 oktober 1977 ZL Terneuzen
82. 29 januari t/m 25 december 1977 ZL Veere
83. 14 februari t/m 29 mei 1977 NH Wijdemeren
84. 21 februari 1977 ZL Terneuzen
23 t/m 29 april 1977 ZL Terneuzen
85. 13 maart 1977 ZL Noord-Beveland
86. 24 april t/m 8 mei 1977 NB Drimmelen
87. 27 april t/m 14 mei 1977 ZL Terneuzen
88. 29 april 1977 ZL Terneuzen
89. 1 mei t/m juni 1977 ZL Hulst
90. 9 mei 1977 ZL Sluis
91. 9 mei 1977 ZL Sluis
92. 15 augustus 1977 NB Altena
15 augustus 1977 NB Drimmelen
93. 24 t/m 25 augustus 1977 ZL Hulst
94. 7 oktober 1977 FL Almere
95. 8 oktober 1977 ZH Nissewaard
96. 11 oktober 1977 FL Lelystad
97. 11 oktober 1977 NB Oisterwijk
98. 12 oktober 1977 ZH Nissewaard
99. 14 oktober 1977 ZL Borsele
100. 15 oktober 1977 NB Cranendonck
101. 16 t/m 20 oktober 1977 NB Drimmelen
102. 20 oktober 1977 ZH Nissewaard
103. 22 t/m 27 oktober 1977 NB 's-Hertogenbosch
104. 22 oktober 1977 NH Texel
105. 22 oktober 1977 NB Valkenswaard
106. 23 oktober 1977 NH Wormerland
107. 16 t/m 21 januari 1978 ZL Terneuzen
108. 7 februari 1978 ZH Voorne aan Zee
109. 2 april t/m 13 juli 1978 NH Wijdemeren
110. 15 mei 1978 GE Rheden
111. 9 oktober 1978 LI Meerssen
112. 10 oktober 1978 FL Almere
113. 13 oktober 1978 ZH Nissewaard
114. 19 oktober 1978 ZL Sluis
115. 29 oktober 1978 FR De Fryske Marren
116. 28 december 1978 t/m 4 februari 1979 ZL Sluis
117. 3 juni t/m 25 november 1979 ZH Albrandswaard
118. 14 juni 1979 NB Altena
119. 27 juni t/m 13 oktober 1979 LI Eijsden-Margraten
8 mei t/m 4 oktober 1980 LI Eijsden-Margraten
25 maart t/m 11 juli 1981 LI Eijsden-Margraten
3 april t/m 15 juli 1982 LI Eijsden-Margraten
25 september 1982 LI Eijsden-Margraten
120. 8 juli t/m 4 augustus 1979 ZL Terneuzen
121. 28 juli 1979 ZL Terneuzen
122. 18 november 1979 ZL Terneuzen
123. 25 november 1979 ZH Hoeksche Waard
124. 19 december 1979 UT Stichtse Vecht
125. 14 april t/m 14 juni 1980 ZH 's-Gravenhage
126. 15 april t/m 9 juli 1980 ZL Terneuzen
127. 16 april 1980 ZH Bodegraven-Reeuwijk
128. 28 april 1980 ZH Albrandswaard
129. 1 juni 1980 DR Noordenveld
130. 28 juli 1980 FL Almere
131. 22 september 1980 ZH Albrandswaard
132. 14 oktober 1980 NH Uitgeest
133. januari t/m december 1981 ZH Goeree-Overflakkee
134. 16 mei 1981 ZH Voorne aan Zee
135. 17 mei 1981 ZH Voorne aan Zee
136. 8 juni 1981 FR Terschelling
18 juli 1981 FL Lelystad
18 september 1981 FL Lelystad
137. 1 juli 1981 NB Drimmelen
1 juli 1981 NB Altena
138. 18 juli 1981 FL Lelystad
139. 31 oktober 1981 ZL Terneuzen
140. 12 november 1981 ZL Terneuzen
141. april 1982 t/m 19 juni 1982 ZL Sluis
142. mei t/m juni 1982 NB Steenbergen
143. 14 september 1982 ZL Sluis
144. december 1982 UT Stichtse Vecht
145. 13 april 1983 FL Zeewolde
13 april 1983 FL Lelystad
146. 7 juni 1983 NH Heemstede
147. 23 juni 1983 LI Beekdaelen
148. 23 juli 1983 ZL Sluis
149. 1 september 1983 NH Schagen
150. 4 november 1983 ZL Sluis
151. 29 februari 1984 FL Lelystad
152. 1 juni 1985 NH Bergen (NH)
20 juli 1988 ZH Carnisse
153. 2 t/m 18 mei 1989 ZH Dordrecht
154. 23 t/m 26 september 1990 NH Zandvoort
155. 28 september 1990 NH Zandvoort
13 oktober 1990 NH Zandvoort
156. 8 oktober 1990 FR Vlieland
157. 15 oktober 1990 FL Dronten
158. 29 september 1993 t/m 9 januari 1994 NH Zandvoort
159. 10 mei t/m 14 juni 1994 ZL Veere
160. 16 oktober 1995 ZH Goeree-Overflakkee
161. 22 augustus t/m 6 oktober 1996 ZH Wassenaar
162. 28 september t/m 17 oktober 1996 FR Vlieland
22 oktober 1996 NH Zandvoort
163. 10 augustus t/m 27 september 1998 ZH Goeree-Overflakkee
164. 22 april 2000 t/m 11 maart 2001 ZH Voorne aan Zee
165. 17 september 2000 NH Bloemendaal
166. 5 oktober 2000 NH Bloemendaal
1 augustus 2001 NB Moerdijk
167. 1 september t/m 4 oktober 2001 NB Cranendonck
168. 12 t/m 28 oktober 2001 NH Zandvoort
169. 24 oktober 2001 ZH Wassenaar
170. 25 januari t/m 26 februari 2002 ZL Noord-Beveland
171. 1 april 2002 NH Castricum
28 t/m 29 juli 2002 UT Bunnik
172. 13 oktober 2002 NH Zandvoort
173. 30 oktober 2002 ZH Wassenaar
174. 31 oktober 2002 NH Castricum
175. 23 november t/m 25 december 2002 NB Bergen op Zoom
28 november 2002 ZH Vlaardingen
176. 25 t/m 26 februari 2003 NH Haarlemmermeer
177. 14 april 2003 NH Castricum
178. 26 april t/m 19 oktober 2003 ZH Goeree-Overflakkee
179. 19 juli t/m 17 augustus 2003 FL Almere
180. 18 september 2003 GR Het Hogeland
181. 27 september 2003 NH Castricum
11 oktober 2003 ZH Wassenaar
182. 12 oktober t/m 9 november 2003 NH Zandvoort
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats