186

Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

id 29068
datum 19 augustus 1992
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Mokkebank
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact