170

Sperwergrasmus

Curruca nisoria  ·  Barred Warbler

id 29090
datum 22 augustus 1991
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Makkummer Zuidwaard
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact