3, 34 · 5 · 16,26-27

Ruigpootuil

CDNA beoordeelsoort: ja

Aegolius funereus  ·  Tengmalm’s Owl

Soort ('Tengmalm's Owl') broedt van Noorwegen, Wallonië en Frankrijk oostwaarts in Europa en Azië; een verwante soort broedt in noordelijk Noord-Amerika ('Boreal Owl' Aegolius richardsoni).

Broedvogel in 1971-79 en 2008-10 in het noord-oosten van Drenthe maar mogelijk ook in andere jaren.

Nadat in september 1971 een dood juveniel exemplaar was gevonden op De Hondsrug in Noordoost-Drenthe, werden hier c 18 maanden later zingende mannetjes ontdekt. Dit bosgebied ligt 15-20 m boven zeespiegel, iets hoger dan de rest van Drenthe. Tot in 1979 verbleven hier maximaal negen territoriale mannetjes die van eind maart tot in mei zingend werden aangetroffen. Tweemaal werd een nest met eieren ontdekt, in mei 1974 te Gieten en in mei-juni 1977 te Borger/Gieten maar beide malen bleek dit onsuccesvol. In april-juni 1985-87 was opnieuw een zingend mannetje aanwezig maar toen werd geen nest gevonden. De ringterugmelding van de Groningse vogel in 1975 ondersteunt het idee dat de Drentse vogels betrekking hadden op de sinds 1938 aanwezige populatie te Lüneburger Heide, Niedersachsen, Duitsland (Beitr Naturkd Niedersachs 5: 59-62, 1952). Geruchten over zingende vogels in 1980 en na 1987 in Drenthe en sinds 1979 ook elders bleven ongedocumenteerd (cf Lensink 1993, Drentse Vogels 7: 31-34, 1994, van den Brink et al 1996, LM 70: 108, 1997). In Oost-België komen grote schommelingen in aantallen van broedende vrouwtjes voor met 75 in 1990, 97 in 1991, 44 in 1992, 93 in 1993, 31 in 1994, 37 in 1995, 140 in 1996 en één in 1997 (Gunter De Smet in litt, cf Aves 32: 101-132, 1993). Na aanwijzingen in voorgaande jaren (met name in 1999), werden in 2008 in noordelijk Drenthe twee nesten met jongen gevonden (DB 30: 309-312, 2008); ook in 2009-10 was hier een aantal broedgevallen. Buiten mogelijke broedgebieden wordt de soort vooral in oktober aangetroffen.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Ruigpootuil Justin JFJ Jansen, Venlo (LI), 7 maart 2006
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. september 1971 t/m juni 1979 DR Borger-Odoorn
september 1971 t/m mei 1979 DR Aa en Hunze
september 1971 t/m mei 1979 DR Emmen
2. 15 oktober 1975 GR Eemsdelta
3. 15 t/m 21 maart 1976 NB Bladel
7 april 1979 NB Land van Cuijk
10 t/m 11 mei 1979 GE Rozendaal
2 januari 1980 DR Aa en Hunze
4. 17 december 1980 FL Lelystad
29 december 1981 DR Aa en Hunze
4 april 1983 NL onbekend
5. 20 t/m 26 juni 1985 DR Aa en Hunze
april t/m juni 1986 DR Aa en Hunze
10 mei t/m 1 juni 1986 DR Midden-Drenthe
16 maart t/m 9 mei 1987 DR Midden-Drenthe
12 april 1993 GE Kootwijk
6. oktober 1993 OV Zwolle
7. 29 mei 1994 DR Westerveld
8. 29 maart 1999 FR Opsterland
30 maart t/m 12 april 1999 DR Noordenveld
9. 1 februari 2000 FR Schiermonnikoog
10. 12 oktober 2002 DR Hoogeveen
11. 9 december 2002 FR Noardeast-Fryslân
12. 2 t/m 3 april 2004 DR Hoogeveen
13. 7 maart 2006 LI Venlo
14. 23 februari t/m 19 juli 2008 DR Aa en Hunze
15. 16 december 2008 OV Raalte
16. 20 februari t/m 7 juni 2009 DR Aa en Hunze
24 januari t/m 2 juli 2010 DR Aa en Hunze
3 april 2009 DR Noordenveld
17. 29 april 2009 GE Heumen
14 t/m 31 maart 2012 DR Aa en Hunze (gemeente)
18. 25 t/m 30 mei 2012 GE Rheden
19. 3 oktober 2012 GE Arnhem
20. 30 oktober 2012 GE Arnhem
21. 17 oktober 2013 GR Het Hogeland
22. 12 oktober 2015 NH Amsterdam
23. 26 maart 2016 OV Steenwijkerland
31 maart 2016 OV Steenwijkerland
24. 23 t/m 24 april 2023 GE Berkelland (gemeente)
25 t/m 29 april 2023 GE Berkelland
6 april 2024 LI Beesel
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Jan van der Laan · Ruigpootuil · 04-04-1977

Arnoud B van den Berg · Ruigpootuil · 07-05-1986

Arnoud B van den Berg · Ruigpootuil · 08-05-1986

Co vand der Wardt · Ruigpootuil · 11-04-1999

Roy Slaterus · Ruigpootuil · 11-04-1999

Dick Groenendijk · Ruigpootuil · 25-02-2008

Dick Groenendijk · Ruigpootuil · 25-02-2008

Marnix Jonker · Ruigpootuil · 24-02-2008

Hans ter Haar · Ruigpootuil · 24-02-2008

Sander Bot · Ruigpootuil · 18-03-2009

Dick Groenendijk · Ruigpootuil · 21-03-2010

Thijs Fijen · Ruigpootuil · 25-05-2012

Sjoerd Osinga · Ruigpootuil · 31-03-2016

Raoul J. Kluivers · Ruigpootuil · 23-04-2023

Raoul J. Kluivers · Ruigpootuil · 23-04-2023