1 · 12 · 8

Ross' Meeuw

CDNA beoordeelsoort: ja

Rhodostethia rosea  ·  Ross's Gull

Broedt in Noordoost-Siberië en onregelmatig in arctisch Noord-Amerika; overwintert aan rand van pakijs van Noordelijke IJszee.

Het eerste zomergeval betrof een adulte vogel die na een verblijf van zes weken in 1958 stierf. De vogel van maart 1994 werd binnen twee dagen na de eerste waarneming 54 km verder naar het noorden opgemerkt. De adulte vogel van 2011 verbleef eerst in april in het binnenland rond Hollands Diep en werd daarna tot in augustus langs de Noordzeekust rond Noordwijk, Zuid-Holland, waargenomen. Tot c 1980 was de soort één van de zeldzaamste dwaalgasten waarvan bovendien het broedgebied vrijwel volledig ontoegankelijk was. Om die reden was hij een goede keuze voor het logo van Dutch Birding. Sindsdien nam het aantal gevallen in West-Europa echter geleidelijk toe en tevens werd een bereikbare, tot voor kort betrouwbare broedplaats bekend te Churchill, Manitoba, Canada. Hoewel hij sinds 1974 vrijwel ieder jaar in Brittannië werd opgemerkt, duurde het tot 1992 voordat hij bijna jaarlijks in Nederland werd gezien. In 2001-16 nam het aantal waarnemingen weer af tot gemiddeld eens in de vier jaar.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Ross' Meeuw Edwin Winkel, Den Haag (ZH), 23 november 2004
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 6 juni t/m 15 juli 1958 FR Vlieland
2. 17 t/m 18 januari 1981 NH Bergen (NH)
3. 21 t/m 27 november 1992 NH Velsen
4. 16 december 1993 NH Bergen (NH)
5. 24 maart 1994 NH Bergen (NH)
26 maart 1994 NH Texel
6. 29 oktober 1994 NH Bergen (NH)
7. 22 november 1994 NH Bergen (NH)
8. 4 november 1995 ZL Veere
9. 7 t/m 11 november 1995 NH Velsen
15 november 1995 ZH Katwijk
16 november 1995 ZL Veere
20 februari 1996 NH Bergen (NH)
10. 22 oktober 1997 CP Continentaal Plat
11. 8 november 1997 NH Bergen (NH)
12. 9 april 1998 FR Terschelling
21 augustus 1998 NH Den Helder
29 oktober 1998 ZH Voorne aan Zee
28 november 1999 NH Velsen
13. 29 december 1999 NH Bergen (NH)
29 december 1999 NH Schagen
29 december 1999 NH Schagen
1 januari 2000 NH Bergen (NH)
23 april 2002 NH Texel
14. 20 t/m 24 november 2004 ZH 's-Gravenhage
27 november 2004 ZH 's-Gravenhage
29 november 2004 NH Bergen (NH)
15. 19 januari 2008 NH Texel
26 januari 2008 FR Ameland
24 januari 2009 FR Ameland
16. 21 t/m 25 april 2011 ZH Hoeksche Waard
23 april 2011 NB Moerdijk
30 juli 2011 ZH Katwijk
31 juli 2011 ZH Noordwijk
31 juli 2011 ZH Noordwijk
12 augustus 2011 ZH Katwijk
15 augustus 2011 ZH Katwijk
17. 25 oktober 2011 NH Bergen (NH)
1 november 2011 NH Bergen (NH)
3 november 2011 NH Bergen (NH)
24 november 2011 NH Bergen (NH)
24 november 2011 NH Bergen (NH)
19 januari 2018 NH Bergen (NH)
18. 24 januari t/m 21 maart 2018 ZL Vlissingen
19. 25 maart 2021 ZH 's-Gravenhage
26 maart 2021 NH Velsen
30 maart 2021 NH Texel
19 t/m 25 april 2021 ZH 's-Gravenhage
20 april 2021 ZH Katwijk
20 april 2021 ZH Noordwijk
20 april 2021 ZH Wassenaar
26 april 2021 ZH Wassenaar
2 mei 2021 NH Bergen (NH)
2 mei 2021 ZH 's-Gravenhage
20. 27 april t/m 2 mei 2021 NH Velsen
21. 23 t/m 26 april 2023 NH Texel (gemeente)
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Wim Kolber · Ross' Meeuw · 25-01-2018

Maarten Sluijter · Ross' Meeuw · 25-01-2018

Arnoud B van den Berg · Ross' Meeuw, calls / roepjes · 27-01-2018

waarneming.nl
LIMOSA 32 (1) : 1 - 7. | Eerste waarneming voor Nederland van de Ross Meeuw Rhodostethia rosea op Vlieland.
Ross' Meeuw op Vlieland [vimeo.com]
DB 3:16 artikelen - Waarneming van Ross' Meeuw te Camperduin in Januari 1981
DB 15:7-12 artikelen - Ross' Meeuw te IJmuiden in november 1992
Dutch Birding 2010 Goud van Oud: Vogelaars ontdekken elkáár bij een Ross´ Meeuw [dutchbirding.nl]
DB 14:242 actueel - Ross' Meeuw te IJmuiden
30 jaar Dutch Birding / Hans ter Haar [dutchbirding.nl]
DB 20:97 actueel - Ross' Meeuw en Zwartkeellijster op Terschelling
DB 27:81 actueel - Ross' Meeuw bij Scheveningen
Ross meeuw, Scheveningen, 23 november 2004, TV WEST [youtube.com]
30 jaar Dutch Birding / Hans ter Haar [dutchbirding.nl]
Ross' Meeuw, Cromstrijen, 21 april 2011, Tijmen van Doornik [youtube.com]
Ross' Meeuw, Cromstrijen, 21 april 2011, Willem Wind [youtube.com]
Ross' Meeuw, Cromstrijen, 23 april 2011, Jan de Jong [youtube.com]
Ross' meeuw, 25 april 2011, Cromstrijen, Luuk Punt [youtube.com]
Ross' Meeuw, Vlissingen, 24 januari 2018, Corstiaan Beeke [youtube.com]
Ross' Meeuw, Vlissingen, 24 januari 2018, Jan Vanwynsberghe [youtube.com]
Ross' Meeuw, Vlissingen, 27 januari 2018, Jan Vanwynsberghe [youtube.com]
Ross' Meeuw, Vlissingen, 25 januari 2018, Jan Vanwynsberghe [youtube.com]
Straight from the arctic: Ross’ Meeuw in binnenhaven Vlissingen! [vwgwalcheren.nl]
Ross’ Meeuw in de binnenhaven van Vlissingen [dutchbirding.nl]
waarneming.nl
Flying Ross's gull - Vliegende Ross' meeuw 21-04-2021 [youtube.com]
Ross's gull (2cy ) - Ross' meeuw (2kj) 21-04-2021 [youtube.com]
Ross' Meeuw 20210502 De Putten [youtube.com]
waarneming.nl
waarneming.nl
waarneming.nl