Overzicht van alle gevallen in ronde 3

Soortnamen in rood zijn recent gewijzigd.

id soort datum plaats

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

67479 Ross' Gans 11 t/m 30 september 2017 GE Oldebroek, Oosterwolde - Polder Oosterwolde
67488 Ross' Gans 26 oktober 2017 OV Deventer, Randerwaarden, Diepenveen

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

69032 Horusgierzwaluw 26 t/m 27 september 2019 FR Schiermonnikoog, Jacobspad / later Westerplas

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

69415 Kleine Torenvalk 10 september 2022 ZH Waddinxveen (gemeente) , Bentwoud - Oost (Waddinxveen) (ZH)

PASSERIFORMES

boszangers  ·  Phylloscopidae

69390 Iberische Tjiftjaf 7 t/m 8 mei 2023 NH Texel, Texel - Robbenjager & Stormwachtershuisje