Rotskruiper

Tichodroma muraria  ·  Wallcreeper

id 33120
datum 5 september 1972
gemeente 's-Gravenhage (ZH)
locatie
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen 1972 5.9 Den Haag ZH (Lim 47: 47,53-54), eerder aanvaard, nu ingetrokken na revisie. Naar aanleiding van de behandeling van een waarneming van deze soort uit 1980 (zie Lijst niet-aanvaarde gevallen) is de eerste en enige waarneming van een Rotskruiper in ons land opnieuw bekeken. De commissie is nu van oordeel dat de waarnemingsduur veel te kort was (evenals de waarneming uit 1980 ging het om een overvliegende vogel) voor een eerste waarneming. Zeker van een eerste waarneming mag verwacht worden, dat er voldoende gelegenheid was om de vogel van verschillende kanten rustig te bekijken, hoe gemakkelijk een soort ook te herkennen is. Een waarneming van een overvliegend exemplaar moet daarom als onvoldoende worden beschouwd om het voorkomen van een soort op te baseren. Deze soort dient afgevoerd te worden van de Lijst van Nederlandse vogels. (Limosa 55: 136). BRON: Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst EDWARD J. VAN IJZENDOORN & PAUL DE HEER Limosa 58 (1985): 65-72

LIMOSA 47 (1) : 53 - 53. | Waarneming van een Rotskruiper Tichodroma muraria in de Westlandse duinen, een nieuwe soort voor Nederland.

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact