7 · 9 · 14

Kuifkoekoek

CDNA beoordeelsoort: ja

Clamator glandarius  ·  Great Spotted Cuckoo

Broedt in Zuidwest-Europa, Midden-Oosten en Afrika; overwintert in augustus-maart in Marokko en ten zuiden van de Sahara. 

Van alle gevallen tot 2015 dateerden 11 van 18 maart-16 mei en 15 van 9 juli-25 oktober. Vrijwel alle werden gedetermineerd als eerste- of tweedejaars. De toename in het aantal gevallen kan worden gerelateerd aan uitbreiding van het broedgebied in Frankrijk sinds 1943 (Yeatman 1976, Yeatman-Berthelot & Jarry 1994). Het is een broedparasiet die voornamelijk nesten van Ekster Pica pica gebruikt maar ook bijvoorbeeld die van Zwarte Kraai Corvus corone en Gaai Garrulus glandarius.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]


Kuifkoekoek Fred Visscher, Wieringermeer (NH), 6 augustus 2011
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 24 oktober 1939 LI Leudal
2. 25 oktober 1940 LI Peel en Maas
3. 20 april 1948 ZH 's-Gravenhage
4. 12 augustus 1954 FR Leeuwarden
5. 2 mei 1968 ZL Terneuzen
6. 2 augustus 1970 FR Terschelling
8 november 1970 ZH Midden-Delfland
7. 6 t/m 7 september 1976 ZH Molenlanden
17 september 1980 NL onbekend
8. 3 oktober 1980 ZH Molenlanden
9. 18 maart 1982 OV Oldenzaal
10. 28 augustus 1982 FR Leeuwarden
11. 1 t/m 13 mei 1983 ZH Goeree-Overflakkee
15 juni 1983 NL onbekend
23 augustus 1987 NL onbekend
12. 7 t/m 16 mei 1990 ZH Voorne aan Zee
13. 4 april 1991 FL Lelystad
14. 26 maart t/m 27 april 1994 GR Groningen
15. 28 t/m 29 juli 1995 FR Schiermonnikoog
16. 7 oktober 1995 FR Súdwest-Fryslân
17. 30 april t/m 2 mei 2001 FR Ameland
20 september 2001 UT Leusden
18. 14 april 2003 OV Losser
19. 29 maart t/m 3 april 2006 GE Ede
20. 24 t/m 25 maart 2010 ZH Wassenaar
21. 12 t/m 14 juli 2010 NH Schagen
22. 9 t/m 11 juli 2011 GR Midden-Groningen
23. 20 t/m 22 juli 2011 NH Hollands Kroon
24. 5 augustus 2011 ZH Alphen aan den Rijn
25. 6 augustus 2011 NH Hollands Kroon
24 april 2012 NH Castricum
24 augustus 2013 GE Heumen
9 maart 2014 NB Vught
26. 16 juli 2015 ZH Goeree-Overflakkee
27. 14 april 2019 FR Súdwest-Fryslân
18 juni 2019 DR Westerveld
28. 3 augustus 2019 GR Groningen
29. 18 juni 2020 LI Nederweert
30. 2 t/m 24 mei 2024 NH Texel
5 juli 2024 FR Noardeast-Fryslân
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats