11 · 3 · 9

Goudlijster

CDNA beoordeelsoort: ja

Zoothera aurea  ·  White's Thrush

Broedt van Centraal-Siberië tot in Mantsjoerije; overwintert in Zuidoost-Azië.

De meeste gevallen (71%) tot 2000 dateerden tussen 8 september en 24 oktober. Het december-geval en vooral de drie gevallen in het vroege voorjaar suggereren dat deze exemplaren in West-Europa overwinterden. Bijna alle gevallen (86%) betroffen dode of stervende vogels. Dit geeft aan dat de soort ondanks zijn opvallende verenkleed gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

Goudlijster Arend Wassink, Texel (NH), 10 oktober 2003
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 13 oktober 1931 ZH 's-Gravenhage
2. 2 oktober 1932 FR Súdwest-Fryslân
3. 14 oktober 1934 ZH Teylingen
4. 18 september 1947 FR De Fryske Marren
9 oktober 1948 NH Texel
5. 25 september 1949 FR Súdwest-Fryslân
27 september 1949 GR Het Hogeland
6. 19 november 1952 NH Texel
7. 2 december 1955 NH Beverwijk
8. 6 oktober 1963 NH Texel
17 augustus 1965 NH Texel
3 oktober 1966 ZH Lansingerland
8 oktober 1967 NH Texel
9. 13 oktober 1971 FR Terschelling
10. 3 oktober 1972 ZH Noordwijk
9 t/m 11 juli 1973 FR De Fryske Marren
11. 8 september 1974 FR Súdwest-Fryslân
1 januari 1982 LI Stein
7 oktober 1984 NL onbekend
29 januari 1986 NL onbekend
12. 24 oktober 1986 ZH Katwijk
13. 17 maart 1988 GE Wageningen
14. 9 april 1993 ZL Sluis
15. 10 oktober 2003 NH Texel
12 oktober 2003 ZH Wassenaar
16. 1 oktober 2004 NH Velsen
3 oktober 2004 GE Lingewaard
17. 4 t/m 5 oktober 2004 FR Schiermonnikoog
9 t/m 10 oktober 2004 ZH 's-Gravenhage
18. 29 oktober 2005 ZH 's-Gravenhage
17 oktober 2008 ZL Veere
19. 25 november 2011 FR Smallingerland
20. 26 september 2016 NH Den Helder
21. 8 oktober 2019 FR Leeuwarden
22. 2 oktober 2020 ZH Goeree-Overflakkee
23. 25 september 2021 NH Texel
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Magnus S Robb/The Sound Approach · Goudlijster · 01-10-2004