0 · 2 · 2

Maskergors

CDNA beoordeelsoort: ja

Emberiza spodocephala  ·  Black-faced Bunting

Broedt in Siberië noord tot 65°N, west tot in het extreme noordoosten van Europees Rusland; overwintert in oostelijk China, Korea en Taiwan.

De vier exemplaren werden gevangen en geringd en betroffen de westelijke nominaat. De eerste werd vijf weken in een volière gehouden voordat hij op 23 december 1986 (dus niet in januari 1987; ABvdB in litt) werd gefotografeerd en losgelaten. Het betrof na twee vangsten op Fair Isle, Shetland, Schotland, in 1976 en 1981 nog maar de derde voor het westen van Europa; een wilde herkomst stond daarom aanvankelijk nog ter discussie. In de volgende drie decennia nam het aantal vangsten toe. Vermoedelijk door het verborgen gedrag en de problemen bij de determinatie door de gelijkenis met Rietgors Emberiza schoeniclus is het een van de soorten die vrijwel alleen op ringstations worden ontdekt. Het vierde geval is uitzonderlijk als adulte vogel op 7 mei, aangezien andere gevallen in het West-Palearctische gebied uit het najaar en de winter komen, en de datum kan erop duiden dat het een overwinterende vogel was.

Andere West-Europese gevallen tot en met 2001 betroffen exemplaren op 5 november 1910 en 23 mei 1980 op Helgoland, Schleswig-Holstein, Duitsland, op 2 november 1981 op Dragsfjärd, Vänö, Finland (DB 9: 112, 1987 (foto)), van 8 maart tot 24 april 1994 in Greater Manchester, Engeland (DB 16: 81, 1994 (foto)), in januari-februari 1997 in Portugal, op 13 januari 1997 in Italië, op 2 oktober 1999 in Sør-Trøndelag, Noorwegen, en op 23 oktober 1999 in Northumberland, Engeland (DB 21: 295, 1999). Het is een algemene wintergast in onder meer Hong Kong tussen 25 september en 19 mei (Chalmers 1986). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Maskergors Peter Spannenburg, Schagen (NH), 7 mei 2011
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 16 november 1986 ZL Schouwen-Duiveland
12 t/m 14 december 1991 FR Pingjum
2. 28 oktober 1993 FR Schiermonnikoog
14 t/m 16 januari 1995 ZL Veere
3. 18 november 2007 NH Castricum
4. 7 mei 2011 NH Schagen
9 mei 2011 NH Schagen
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats