0 · 2 · 2

Swinhoes Boszanger

CDNA beoordeelsoort: ja

Phylloscopus plumbeitarsus  ·  Two-barred Warbler

Broedt in Siberië van Jenissei-rivier oost tot Zee van Okhotsk en Mantsjoerije; overwintert in Zuidoost-Azië.

Het eerste Nederlandse geval in 1990 was het tweede voor Europa. Een aanvankelijk ten onrechte als Noordse Boszanger P borealis aanvaarde vogel op 2 oktober 1996 te paal 18, Oosterend, Terschelling, Friesland, is nu ook aanvaard als Swinhoes Boszanger (DB 18: 277, 281, 1996 (photo); 20: 290-291, 1998 (photo); cf 21: 77, 120, 1999). In Engeland werd de soort gezien op 21-27 oktober 1987 op Gugh, Scilly (DB 9: 167-169, 1987 (foto)) en op 15-16 oktober in Norfolk. De eerste voor Zweden was een vangst op 5 juli 1991 te Ottenby, Öland (Vår Fågelvärld 51 (7-8): 28-29, 1992 (foto)). De vogel van Flevoland in 2013/14 betrof de eerste die in Europa overwinterde. Het taxon wordt door onder anderen Glutz von Blotzheim & Bauer (1991) en Cramp (1992) als ondersoort van Grauwe Fitis P trochiloides beschouwd (contra Williamson 1967, contra Voous 1977) maar tegenwoordig krijgt soortstatus de voorkeur (cf 'Re-examining Phylloscopus trochiloides complex as a ring species' door Peterson & Anamza (2016) in J Avian Biol; DOI: 10.1111/jav.01167). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]


 

Swinhoes Boszanger Arie Ouwerkerk, Terschelling (FR), 2 oktober 1996
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 17 september 1990 NH Castricum
2. 2 oktober 1996 FR Terschelling
26 september 2009 NH Texel
3. 23 november 2013 t/m 3 januari 2014 FL Dronten
4. 8 t/m 11 oktober 2021 ZH Rotterdam
9 t/m 10 oktober 2023 ZH Goeree-Overflakkee
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Guus van Duin · Swinhoes Boszanger · 03-12-2013

Sander Bot · Swinhoes Boszanger · 02-12-2012