Siberische Lijster

Geokichla sibirica  ·  Siberian Thrush

id 33204
datum 18 februari 1940
gemeente Zevenaar (GE)
locatie aan de Rijn bij Lobith
coördinaten N 51.85317  O 6.1043
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen 18 februari 1940, aan de Rijn bij Lobith, Rijnwaarden, Gelderland. Ardea 30: 253, 1941. "Turdus sibiricus Pall. - Siberische Lijster. Gedurende de strenge koude in Jan.-Febr. '40 zijn enkele ex. in ons land waargenomen, t.w. op 18 Jan. bij Koudum 2 ex. tusschen een troepje Kramsvogels door JOH. HOEKSTRA en in dezelfde maand 1 ex. te Gorredijk door A. SINNEMA. Op 18 Febr. aan den Rijn bij Lobith een nog niet uitgeruid mannetje, dat tot op korten afstand was te naderen en op 25 Febr. een zeer schuw ex. aan de Grift bij Wageningen door Jb. VAN DE PEPPEL (cf. Limosa 13, nr. 1/3, p. 89)." Limosa 13 (1) : 89. "Turdus s. sibiricus Pall. Siberische lijster. Op 18 Januari nam de heer Joh. Hoekstra bij Koudum 2 ex. waar tussen een troepje kramsvogels. Ze waren donkerblauw met lichte oogstreep en hadden witte okselveren. Verder zag de heer A. Sinnema te Gorredijk tijdens een sneeuwvalperiode in Januari tweemaal van zeer nabij een ex. in zijn achtertuin, in gezelschap van een merel. Aan de juistheid van deze twee gevallen - er is ook nog een derde geval gemeld - twijfel ik niet. (G. Bosch). Op 18 Febr. aan den Rijn bij Lobith een nog niet uitgeruid mannetje, dat op weinige meters viel te benaderen en met groote zekerheid kon worden gedetermineerd; op 25 Febr. een zeer schuw ex. aan de Grift bij Wageningen. (Jb. van de Peppel). Volgens de Nederl. Vogels, p. 263, zijn slechts 4 nederlandse vondsten bekend, de laatste van Maart 1895. (t. K.)." Bron: Herziening Nederlandse Avifaunistische Lijst 1800-1979: tweede fase. Edward J van IJzendoorn, Jan van der Laan & CDNA. Dutch Birding, Volume 18, No 4, 1996, blz 157-202.

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact