Indigogors

Passerina cyanea  ·  Indigo Bunting

Broedt in Noord-Amerika; overwintert in Midden-Amerika.

Het eerste geval in 1983 betrof een schuwe vogel die zijn zang liet horen in de rand van een bos grenzend aan een weiland. Het exemplaar van 1989 liet zich op een voederplaats in een tuin zien. De soort is een lange-afstandstrekker die over grotere afstanden trekt dan de andere in Nederland vastgestelde Amerikaanse gorzen. Desalniettemin werden met name meldingen van vóór 1980 vaak afgedaan als ontsnapte kooivogels aangezien hij enkele decennia geleden regelmatig in gevangenschap voorkwam (cf BW 3: 314-315, 1990). Al vóór 1980 is de prijs voor deze soort in de Nederlandse kooivogelhandel dermate hoog geworden dat hij sindsdien in gewone dierenzaken vrijwel niet meer te koop wordt aangeboden (N Engelhart pers comm). In Mexico ging in september 1982 een uitvoerverbod van kracht (Tim Inskipp in litt). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]

 

Indigogors Arnold Meijer, Amsterdam (NH), 16 maart 1989
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
8 juni t/m 15 juli 1983 NH Hollands Kroon
10 t/m 23 maart 1989 NH Amsterdam
9 april 2019 UT Veenendaal
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Indigogors · 19-06-1983