1

Grote | Kleine Geelpootruiter

Tringa melanoleuca | flavipes  ·  Greater / Lesser Yellowlegs

id 11392
datum 24 augustus 2001
gemeente Emmen (DR)
locatie Zwartemeer
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
waarnemer(s) R. Yosef, J.T. Kuper, H. Esselink
opmerkingen Photographed, despite careful study of the slides, the CDNA could not determine to which species it belonged. Annual Report 2002.

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact