0 · 0 · 4

Huisgierzwaluw

CDNA beoordeelsoort: ja

Apus affinis  ·  Little Swift

Broedt in Afrika, hier en daar in het Midden-Oosten, en in Zuid-Azië. Dichtstbijzijnde broedgebieden zijn in Noord-Afrika en (weinig) Zuid-Spanje; het betreft hier trekvogels. Komt als dwaalgast in mei-november steeds vaker in Noordwest-Europa voor in met name Brittannië en Zweden.

De soort is talrijk in Marokko en al meerdere jaren een zeldzame zomergast in Zuid-Spanje. Afdwalers ('doorschieters') die in Noordwest-Europa terechtkomen zijn dan ook vooral in voor- en najaar te verwachten. De geschiedenis van de soort kent een enigszins rumoerig verleden: van het eerste geval in mei is wél direct een foto gepubliceerd maar de waarneming werd nooit ingediend. Pas naar aanleiding van het tweede geval in november is hij op basis van de foto's door de CDNA beoordeeld en aanvaard.

SC Wytema [2013], ABvdBerg [2016]

Huisgierzwaluw Arie Ouwerkerk, Terschelling (FR), 17 mei 2001
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
14 september 1980 NL onbekend
1. 17 mei 2001 FR Terschelling
14 oktober 2004 ZL Sluis
2. 20 november 2006 NH Velsen
16 maart 2009 NB Maashorst
3. 27 oktober 2020 FR Vlieland
4. 18 mei 2021 ZL Veere
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats