0 · 0 · 4

Kaspische Plevier

CDNA beoordeelsoort: ja

Anarhynchus asiaticus  ·  Caspian Plover

Broedt in en rond Kazakhstan; overwintert in oostelijk Afrika van Ethiopië tot Zuid-Afrika en wordt als doortrekker in het Midden-Oosten en Arabisch Schiereiland gezien.

In 2009-10 werden drie steltlopersoorten, Kaspische Plevier, Taigastrandloper en Siberische Grijze Ruiter, aan de Nederlandse lijst toegevoegd die alle drie extreem zeldzaam zijn in Europa. Kaspische Plevier is van dat rijtje nog de meest frequent vastgestelde (met tot dan toe negen gevallen in Noordwest-Europa) maar desalniettemin een superdwaalgast, die ook elders in de wereld op weinig plekken gemakkelijk te vinden is en daardoor extra tot de verbeelding spreekt. Deze vogel deelde zijn akker regelmatig met één of twee Amerikaanse Goudplevieren Pluvialis dominica - east meets west!

ABvdBerg [2016]; EB Ebels [2012]

Kaspische Plevier Alex Bos, Texel (NH), 28 april 2011