0 · 0 · 8

Meenatortel

Streptopelia orientalis meena  ·  Rufous Turtle Dove

Ondersoort van Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis  ·  Oriental Turtle Dove

Meenatortel S o meena broedt in centraal Azië en Zuidwest-Siberië oost tot het Altai-gebergte en zuid in de Himalayas tot Nepal; nominaat Oosterse Tortel S o orientalis broedt verder oostelijk in centraal Siberië en Zuidoost-Azië tot Noord-Vietnam; beide komen als dwaalgast naar Europa.

Doordat Zomertortel S turtur vanaf het eind van de 20e eeuw sterk in aantal is achteruitgegaan, lijkt de kans op het ontdekken van een Oosterse Tortel toegenomen; immers, Zomertortel is nu zo zeldzaam dat elk exemplaar zal worden bekeken. Na een aantal keren vals alarm (overwinterende Zomertortels S turtur of als kooivogel ontsnapte Oosterse Tortels) was er in december 2009 eindelijk de eerste Meenatortel in Wergea, Friesland. Daarna, in 2010-16, werd de soort nog een handvol keren in oktober-december opgemerkt. Overwinteren is min of meer de norm in Noordwest-Europa, met maar weinig gevallen buiten het winterhalfjaar. Beide ondersoorten, Meenatortel en nominaat Oosterse Tortel, zijn als dwaalgast te verwachten en er is een kans dat ze ooit soortstatus verkrijgen; tot 2015 werd alleen Meenatortel met zekerheid vastgesteld terwijl van twee vogels de subspecifieke identiteit (nog) onbekend is.

ABvdBerg [2016]

Meenatortel Jaap Denee, Boarnsterhim (FR), 22 januari 2010
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 23 december 2009 t/m 3 april 2010 FR Leeuwarden
2. 16 november 2010 CP Texel
3. 11 t/m 13 oktober 2013 FR Schiermonnikoog
4. 30 t/m 31 oktober 2016 FR Vlieland
5. 22 januari t/m 9 maart 2019 NH Castricum
6. 28 december 2019 t/m 11 maart 2020 FR Súdwest-Fryslân
7. 14 februari t/m 31 maart 2020 NH Alkmaar
8. 7 t/m 28 oktober 2023 FR Súdwest-Fryslân
27 december 2023 t/m 13 februari 2024 FR Súdwest-Fryslân
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats