0 · 65, 129 · 0

Stormvogeltje

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1999

Hydrobates pelagicus  ·  British Storm Petrel

Broedt op eilanden in Middellandse-Zeegebied en aan Europese zijde van Atlantische Oceaan, noordelijk tot Lofoten (Noorwegen) en IJsland.

De gevallen van de soort zijn niet herzien. Voor 1900-81 wordt een opsomming gegeven van vondsten van dode vogels en vangsten (voor 1900-37 zie Eykman et al 1941). Mogelijk is met name in 1941-68 een aantal dode of gevangen exemplaren niet geregistreerd omdat de soort toen nog niet als zeldzaam te boek stond. De soort wordt door de CDNA beoordeeld sinds 1 januari 1982 (LM 55: 125, 1982; 60: 22, 1987) en alle aanvaarde gevallen in 1982-99 worden vermeld. Vanaf 1 januari 2000 wordt de soort niet meer door de CDNA beoordeeld. Er zijn tot 2016 buiten het Middellandse-Zeegebied en in de Noordzee geen gevallen bekend van Mediterraan Stormvogeltje Hydrobates melitensis, dat tot voor kort als conspecifiek werd beschouwd maar onder meer verschilt in zang en biometrie (cf Hemery & d'Elbee 1985, Robb et al 2008).

Het eerste goed gedocumenteerde geval dateerde van 14 november 1740 te Egmond aan Zee, Egmond, Noord-Holland (Sula 6: 113-115, 1992 (aquarel)). Eykman et al (1941) wijzen erop dat Snouckaert van Schauburg (1908) en anderen stelden dat de soort in het begin van de 20e eeuw ‘in vergelijking met vroeger veel zeldzamer was geworden’ terwijl voor Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa juist het omgekeerde gold. Dit wordt bevestigd door van Oort (Ardea 1: 98, 1912). In 1908-37 werden driemaal zoveel vondsten van Vaal Stormvogeltje als van Stormvogeltje gemeld (Eykman et al 1941). In 1974-79 bleek de verhouding nog veel verder te zijn doorgeslagen met 353 waarnemingen van Vaal Stormvogeltje (80,5%; gemiddeld 59 per jaar), 81 van ongedetermineerde stormvogeltjes (18,5%) en vijf van Stormvogeltje (1%) (Camphuysen & van Dijk 1983). Bijgevolg werd Stormvogeltje in 1982-99 door de CDNA beoordeeld. Het aantal vangsten en vondsten van dode vogels sinds 1982 (10 in 1982-99) doet weinig onder voor dat in 1900-81 terwijl het aantal waarnemers sterk is toegenomen. Uit de gegevens valt op te maken dat de soort soms in het najaar in hoger aantal voorkwam dan gewoonlijk. Dit lijkt het geval geweest tussen 13 oktober en 8 november 1912 (vier vondsten), 12-24 december 1953 (vijf vondsten) en, vooral, 21-24 september 1990 (27 exemplaren) en 26-31 oktober 1998 (ten minste 47; DB 20: 247, 1998). Vrijwel alle gevallen zijn afkomstig van de Noordzee, inclusief het Continentaal Plat (16 gevallen) en kustgemeenten als Den Haag (14), Rotterdam (acht), Noordwijk (zeven), Terschelling (zeven), Texel (zeven) en Westkapelle (zeven). Er zijn echter ook enkele binnenland-gevallen.

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Stormvogeltje Arnoud B van den Berg, Velsen (NH), 22 september 1990
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
23 oktober 1982 NL onbekend
1. 12 september 1983 ZH 's-Gravenhage
2. 10 november 1983 FR Heerenveen
3. 10 september 1984 ZH 's-Gravenhage
4. 19 november 1985 ZH Rotterdam
5. 9 november 1986 ZH Noordwijk
27 september 1987 ZL Veere
27 september 1987 NL onbekend
6. 29 oktober 1987 CP Terschelling
26 november 1987 NL onbekend
8 oktober 1988 NH Marsdiep
19 november 1988 CP onbekend
7. 8 december 1988 NH Texel
8. 18 juli 1989 FR Terschelling
19 juli 1989 CP thv Terschelling
9. 15 september 1989 ZH Rotterdam
10. 15 september 1989 ZH Rotterdam
11. 9 oktober 1989 NH Súdwest-Fryslân
12. 12 oktober 1989 ZH Noordwijk
15 oktober 1989 FR Ameland
13. 30 oktober 1989 NH Velsen
14. 3 november 1989 ZH Rotterdam
15. 3 maart 1990 ZH Katwijk
16. 8 september 1990 ZL Veere
11 september 1990 NH Amstelmeer
17. 21 september 1990 FR Harlingen
18. 21 september 1990 NH Den Helder
19. 21 september 1990 ZH Rotterdam
20. 21 september 1990 ZH 's-Gravenhage
21. 22 september 1990 NH Bergen (NH)
22. 22 september 1990 NH Castricum
23. 22 september 1990 NH Schagen
24. 22 september 1990 ZH 's-Gravenhage
25. 22 t/m 24 september 1990 NH Velsen
26. 23 september 1990 CP Ameland
27. 23 september 1990 NH Texel
28. 24 september 1990 NH Schagen
29. 31 oktober 1990 NH Bloemendaal
30. 24 december 1991 FR Noardeast-Fryslân
31. 11 november 1992 NH Bloemendaal
26 oktober 1993 FR Terschelling
15 november 1993 NH Camperduin
32. 16 november 1993 NH Bergen (NH)
33. 16 december 1993 NH Bloemendaal
34. 18 september 1994 ZL Hulst
35. 3 oktober 1994 NH Bergen (NH)
36. 4 november 1994 CP Velsen
5 december 1994 ZL Veere
28 maart 1995 NH Bergen (NH)
37. 28 september 1995 ZL Veere
38. 22 oktober 1995 NH Velsen
39. 29 augustus 1996 ZL Veere
40. 9 november 1996 NH Den Helder
41. 22 november 1996 ZL Veere
42. 22 november 1996 ZH 's-Gravenhage
13 september 1997 NH Bloemendaal
43. 2 oktober 1997 NH Bloemendaal
44. 4 oktober 1997 NH Bergen (NH)
5 oktober 1997 NH Bergen (NH)
45. 5 oktober 1997 NH Bergen (NH)
46. 11 oktober 1997 NH Bergen (NH)
47. 25 oktober 1997 ZL Veere
48. 25 oktober 1997 NH Schagen
13 november 1997 NH Velsen
49. 14 juli 1998 NH Bergen (NH)
50. 18 juli 1998 NH Bergen (NH)
51. 15 september 1998 NH Bloemendaal
52. 15 september 1998 NH Schagen
16 september 1998 NH Bergen (NH)
53. 26 oktober 1998 NH Bergen (NH)
54. 29 oktober 1998 ZH 's-Gravenhage
55. 30 oktober 1998 ZL Veere
56. 30 oktober 1998 NH Schagen
57. 30 oktober 1998 ZH 's-Gravenhage
58. 31 oktober 1998 NH Bergen (NH)
59. 31 oktober 1998 NH Velsen
60. 31 oktober 1998 ZH 's-Gravenhage
61. 31 oktober 1998 NH Bergen (NH)
62. 31 oktober 1998 NH Schagen
63. 1 november 1998 NH Bergen (NH)
64. 1 november 1998 ZH 's-Gravenhage
65. 2 november 1998 ZH 's-Gravenhage
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats