Zwarte Ibis

Plegadis falcinellus  ·  Glossy Ibis

id 30154
datum 8 augustus 1995
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Workumerwaard
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact