0 · 9 · 29,30

Siberische Tjiftjaf

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2011

Phylloscopus tristis  ·  Siberian Chiffchaff

Broedt van Petsjora-stroomgebied, Rusland, oostwaarts door Siberië; overwintert van Irak en Pakistan oost tot Noord-India maar ook in klein aantal in West-Europa.

Zang en roep vormen een goed onderscheid met Tjiftjaf P collybita. Recente genetische onderzoeken hebben laten zien dat deze voormalige ondersoort van Tjiftjaf ook op uiterlijk is te herkennen en dat in oktober-november meer dan 2% van alle doortrekkende tjiftjaffen Siberische zijn, terwijl Siberische niet zelden overwintert.

Vóór het eerste genetische onderzoek in 2009-11 (Dutch Birding 34: 386-392, 2012) werden Siberische Tjiftjaffen met wat groen-geel in het kleed vaak als Scandinavische Tjiftjaf P c abietinus gedetermineerd. Dankzij dit onderzoek werd echter duidelijk dat dit toch Siberische betrof. Ook bleek er geen kenmerk of combinatie van kenmerken te zijn waarmee abietinus met zekerheid kan worden onderscheiden van nominaat Tjiftjaf P c collybita. Herkenning bleek alleen mogelijk met DNA-analyses en daaruit kon worden geconcludeerd dat abietinus een schaarse doortrekker is.

Al in 1992 werd voorlopig geconcludeerd dat het werkelijke aantal van Siberische Tjiftjaf in Nederland aanzienlijk groter was dan op grond van het aantal gevallen werd aangetoond. Dit was destijds aanleiding om dit taxon niet langer te beoordelen (LM 66: 158, 1993). Daar moest de CDNA echter op teruggekomen na interventie van de Association of European Rarities Committees (AERC) (cf LM 67: 169, 1994). Op basis van het eerste genetische onderzoek werd dan toch besloten dat de soort sinds 1 januari 2012 niet langer wordt beoordeeld door de CDNA en is ook met terugwerkende kracht geen indiensoort meer (Dutch Birding 35: 357-379, 2013). 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdB 2020

Siberische Tjiftjaf Hans Gebuis, Texel (NH), 17 oktober 1989
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 26 oktober 1985 LI Beek
28 september 1986 NL onbekend
2. 23 oktober t/m 7 november 1987 FL Almere
20 t/m 27 november 1988 OV Zwolle
3. 14 t/m 22 oktober 1989 NH Texel
1 t/m 2 april 1990 FR Schiermonnikoog
4. 3 oktober 1990 NH Bloemendaal
3 t/m 4 december 1990 FR Sneek
5. 2 t/m 11 april 1995 ZH Schiedam
6. 2 november 1995 FR Schiermonnikoog
7. 11 t/m 23 december 1995 NH Huizen
8. 13 december 1995 t/m 2 januari 1996 NH Huizen
18 t/m 19 december 1995 UT Woerden
26 oktober 1997 NH Texel
9. 16 november t/m 13 december 1997 NH Huizen
18 oktober 1998 FL Zeewolde
26 t/m 28 november 1998 ZH Rotterdam
27 november t/m 6 december 1998 FR De Fryske Marren
2 t/m 20 januari 1999 OV Zwolle
23 augustus 2000 t/m 28 september 2001 LI Venlo
22 oktober 2000 ZH Rotterdam
10. 20 t/m 25 november 2000 FR Súdwest-Fryslân
30 december 2000 FL Almere
11. 25 oktober 2001 NH Texel
2 december 2001 NH Bergen (NH) (gemeente)
18 oktober 2002 FR Wûnseradiel
12. 2 t/m 3 november 2002 ZH Voorne aan Zee
13. 11 november 2002 ZL Schouwen-Duiveland
24 november 2002 GR Het Hogeland
14. 30 december 2002 t/m 26 januari 2003 GR Groningen
15. 28 februari t/m 3 maart 2003 OV Zwolle
12 november 2003 ZH Noordwijk
16. 16 t/m 20 november 2003 GR Het Hogeland
17. november 2003 t/m 12 februari 2004 FR Harlingen
23 t/m 24 april 2005 GR Het Hogeland
18. 11 t/m 29 oktober 2005 ZL Veere
19 november 2005 FR Ameland
20 november 2005 GR Het Hogeland
19. 26 november t/m 8 december 2005 FR Noardeast-Fryslân
23 t/m 28 december 2005 NH Alkmaar
20. 18 oktober 2006 GR Het Hogeland
24 oktober 2006 FR Noardeast-Fryslân
21. 28 oktober 2006 GR Het Hogeland
22. 3 november 2006 NH Hollands Kroon
23. 9 november 2006 t/m 25 februari 2007 NH Huizen
18 november 2006 GR Het Hogeland
24. 18 november 2006 FR Schiermonnikoog
25. 7 februari t/m 9 april 2007 UT De Bilt
26. 6 t/m 8 oktober 2007 FR Schiermonnikoog
27. 9 oktober 2007 GR Het Hogeland
28. 22 november 2007 NH Castricum
24 november 2007 GR Het Hogeland
29. 8 t/m 12 december 2007 NH Amsterdam
30. 11 t/m 25 januari 2008 LI Weert
11 t/m 25 januari 2008 NB Cranendonck
15 t/m 22 april 2008 NH Amsterdam
29 november 2008 GR Midden-Groningen
31. 21 december 2008 t/m 21 februari 2009 GE Buren
15 januari 2009 OV Kampen
18 oktober 2009 NH Bloemendaal
32. 27 oktober t/m 9 november 2009 ZH Noordwijk
33. 2 november 2009 FR Schiermonnikoog
34. 8 november 2009 NH Velsen
35. 17 t/m 19 oktober 2010 NH Texel
26 oktober 2010 FL Almere
23 november 2010 LI Maastricht
36. 5 november 2011 NH Texel
37. 24 t/m 26 november 2011 NB Altena
11 december 2011 NB Someren
38. 17 december 2011 t/m 11 januari 2012 ZH Katwijk
24 december 2011 ZH Wassenaar
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Ran Schols · Siberische Tjiftjaf · 26-10-1985

Ran Schols · Siberische Tjiftjaf · 26-10-1985

Teus Luijendijk · Siberische Tjiftjaf · 10-04-1995

Ruud van Beusekom · Siberische Tjiftjaf · 16-11-1997

Arend Wassink · Siberische Tjiftjaf · 25-10-2001

Marnix Jonker · Siberische Tjiftjaf · 05-01-2003

Dusan Brinkhuizen · Siberische Tjiftjaf · 16-11-2003

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Siberische Tjiftjaf · 20-11-2003

recordist, CDNA archief · Siberische Tjiftjaf · 11-10-2005

recordist, CDNA archief · Siberische Tjiftjaf · 11-10-2005

Dick Groenendijk · Siberische Tjiftjaf · 09-12-2006

Dick Groenendijk · Siberische Tjiftjaf · 07-12-2007

Wouter Halfwerk · Siberische Tjiftjaf · 07-10-2007

Wouter Halfwerk · Siberische Tjiftjaf · 07-10-2007

Robert Heemskerk · Siberische Tjiftjaf · 12-12-2007

Dick Groenendijk · Siberische Tjiftjaf · 21-12-2008

Maarten Wielstra · Siberische Tjiftjaf · 27-10-2009

Maarten Wielstra · Siberische Tjiftjaf · 27-10-2009

Arno ten Hoeve · Siberische Tjiftjaf · 02-11-2009

Roy Slaterus · Siberische Tjiftjaf · 08-11-2009

Peter Nuyten · Siberische Tjiftjaf · 08-11-2009

Ruud van Beusekom · Siberische Tjiftjaf · 17-10-2010

Rob van Bemmelen · Siberische Tjiftjaf · 05-11-2011

Albert de Jong · Siberische Tjiftjaf · 24-11-2011

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Siberische Tjiftjaf · 27-12-2011