0 · 0 · 1

Noordse Waterlijster

CDNA beoordeelsoort: ja

Parkesia noveboracensis  ·  Northern Waterthrush

Broedt in Noord-Amerika, overwintert in Midden-Amerika, eilanden in de Caribbean en de noordelijke delen van Zuid-Amerika. 
 
Dat Amerikaanse zangvogels in Nederland terecht kunnen komen was al eerder bewezen en dat Vlieland binnen Nederland de hoogste score had op dit gebied was bekend. Toch kwam deze ontdekking als de figuurlijke donderslag bij een letterlijk heldere hemel omdat er van deze soort in Europa nauwelijks gevallen buiten Brittannië waren. Opmerkelijk was verder het feit dat de vogel dit kleine stukje favoriete biotoop op het eiland had weten te vinden. De vogel bleef vier dagen, goed voor c 400 bezoekende vogelaars. 
 
ABvdBerg [2013]
Noordse Waterlijster Arnold Meijer, Vlieland (FR), 18 september 2010
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 18 t/m 21 september 2010 FR Vlieland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg/The Sound Approach · Noordse Waterlijster · 18-09-2010

Sjaak Schilperoort · Noordse Waterlijster · 19-09-2010