1 · 0 · 6

Kuifleeuwerik

CDNA beoordeelsoort: ja

Galerida cristata  ·  Crested Lark

Nominaat broedt (of broedde) van Spanje noord tot in Denemarken en oost tot in Oekraïne; de meeste populaties trekken niet.

In de 20e eeuw een talrijke broedvogel met een maximum van misschien wel 10 000 broedparen in de 1960er jaren (Bijlsma et al 2001). De aantallen namen daarna af van maximaal 2000 in de 1985 en 300 in 1995 tot twee in 2013, één in 2014-15 en geen enkele meer in 2016. Inmiddels is de soort als broedvogel uitgestorven en sinds 1 januari 2015 worden waarnemingen beoordeeld door de CDNA.

ABvdBerg [2015]

Kuifleeuwerik Hans Verdaat, 's-Hertogenbosch (NB), 4 april 2015
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 1 januari 1960 t/m 31 december 2014 NL Verspreid
2. 13 maart t/m 7 april 2015 NB 's-Hertogenbosch
8 april 2015 ZL Vlissingen
3. 11 mei 2015 ZL Sluis
29 september 2015 NB Baarle-Nassau
22 oktober 2015 NH Texel
1 mei 2016 FR Terschelling
25 september 2019 NH Velsen
4. 4 november 2019 t/m 15 maart 2020 GE Apeldoorn
5. 23 april 2020 ZL Sluis
6. 6 mei 2023 GR Het Hogeland
7. 17 november 2023 ZL Schouwen-Duiveland
2 mei 2024 LI Gulpen-Wittem
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Joost de Jong · Kuifleeuwerik, 's-Hertogenbosch, Joost de Jong · 22-03-2015

Adri Clements · Kuifleeuwerik · 17-11-2023