0 · 8 · 28

Kleine Spotvogel

CDNA beoordeelsoort: ja

Iduna caligata  ·  Booted Warbler

Broedt van Noordwest-Rusland oost tot West-Mongolië, het broedgebied breidt zich westwaarts uit en in 2015 werden de eerste broedgevallen voor Litouwen vastgesteld; overwintert in India. 

De toename in het aantal gevallen valt samen met een beter begrip van de kenmerken van deze lastig te herkennen soort die met Veldrietzanger Acrocephalus agricola, een aantal Phylloscopus-soorten en zelfs een afwijkend zingende Tuinfluiter Sylvia borin is verward. De eerste vier gevallen betroffen ringvangsten maar de volgende werden in het veld gedetermineerd. Alle 25 tot en met 2015 dateerden tussen 23 augustus en 11 oktober, waarvan minstens 10 in 2013-15.

Recent onderzoek toonde aan dat Kleine Spotvogel (evenals bijvoorbeeld Vale Spotvogel A pallidus) in feite meer verwant zijn aan rietzangers en niet tot het genus Hippolais behoren (DB 19: 294-300, 1997, J Ornithol 138: 469-496, 1997).

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Kleine Spotvogel Christiaan Giljam, Rotterdam (ZH), 15 september 2007
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
20 mei 1982 NL onbekend
21 mei 1982 NL onbekend
1. 2 t/m 3 oktober 1982 FR Terschelling
11 augustus 1983 NL onbekend
2. 21 september 1988 NH Bloemendaal
3. 29 september 1990 NH Bloemendaal
18 oktober 1990 NH Texel
4. 19 september 1995 NH Texel
5. 6 oktober 1995 ZH Rotterdam
6. 31 augustus t/m 1 september 1996 ZH Rotterdam
7. 9 t/m 11 september 1996 ZH Katwijk
25 september 1997 ZL Vlissingen
8. 27 september 1998 ZL Veere
17 oktober 1999 ZH Rotterdam (gemeente)
9. 21 september 2001 NH Zandvoort
10. 22 september 2001 OV Zwartewaterland
28 september 2001 ZH Wassenaar
11. 10 t/m 11 september 2003 FR Schiermonnikoog
12. 9 t/m 11 oktober 2006 ZH Rotterdam
13. 14 t/m 25 september 2007 ZH Rotterdam
14. 12 t/m 13 september 2008 ZH Rotterdam
15. 12 t/m 18 september 2009 NH Texel
16. 24 augustus 2013 NH Velsen
17. 28 augustus 2013 NH Velsen
18. 28 augustus 2013 NH Bloemendaal
19. 7 september 2013 GR Het Hogeland
20. 9 september 2013 NH Castricum
21. 12 september 2013 NH Castricum
22. 4 oktober 2013 FR Vlieland
23. 17 september 2014 ZH Rotterdam
24. 23 augustus 2015 NH Castricum
25. 12 september 2015 NH Texel
26. 6 september 2016 ZH Rotterdam
27. 10 september 2016 NH Castricum
28. 10 september 2016 NH Schagen
18 september 2016 ZH Rotterdam
29. 19 september 2017 ZL Veere
30. 5 september 2018 NH Castricum
31. 14 t/m 17 september 2018 FR Vlieland
19 september 2018 FR Vlieland
16 september 2018 NH Castricum
32. 20 september 2019 FR Vlieland
33. 28 augustus 2020 GE Berg en Dal
34. 29 september 2020 ZH Voorne aan Zee
35. 2 september 2023 NH Texel (gemeente)
36. 16 september 2023 NH Texel
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Pim Rijk · Kleine Spotvogel · 16-09-2023