0 · 1 · 2

Grote Kanoet

CDNA beoordeelsoort: ja

Calidris tenuirostris  ·  Great Knot

Broedt in Noordoost-Siberië; overwintert aan kusten van Arabisch Schiereiland oost tot in Australië.

De vogel van 1991 betrof het eerste geval van een juveniel voor Europa en 'de kleine WP' en ook het eerste dat langer dan een dag te zien was; het was opmerkelijk dat de vogel na vier dagen werd herontdekt op 54 km afstand van de plaats waar hij in eerste instantie verbleef. De tweede betrof een adult in zomerkleed dat vanaf 13 mei 2016 op het wad bij De Cocksdorp, Texel, was te zien. Elders in westelijk Europa zijn er in 1980-2016 bijvoorbeeld vijf in Brittannië ontdekt (1989, 1996, 2004, 2014, 2016), drie in Zweden (augustus 2005, juni 2012 en juni 2014), vermoedelijk twee in Ierland (juni 2000 en juli 2004), twee in Polen (september 2001 en juli 2014) en één in Denemarken (september 1993) en Duitsland (juni 2002). De soort dook verder bijvoorbeeld tweemaal op in Noord-Afrika (in Marokko in augustus 1980 en november 2014), eenmaal in Zuid-Afrika (maart 2002) en tweemaal aan de oostkust van Noord-Amerika (West Virginia in 2007 en Maine in 2016).

ABvdBerg [2016]

Grote Kanoet Arnoud B van den Berg, Bergen (NH) 1 oktober 1991