0 · 0 · 3

Groene Fitis

CDNA beoordeelsoort: ja

Phylloscopus nitidus  ·  Green Warbler

Broedt in Noord-Turkije, Kaukasus en Noord-Iran. Overwintert in Zuidwest-India en Sri Lanka. 

De noord-westwaartse trekrichting in het voorjaar verklaart waarom de soort in Europa met name in het late voorjaar als dwaalgast voorkomt. Tot 2019 zijn er c zes geweest in Brittannië, drie in Duitsland en Griekenland, twee in Finland en Roemenië en één in Denemarken, Faeroer, Finland, Frankrijk en Zweden. Het feit dat de meeste in de laatste jaren zijn ontdekt lijkt gerelateerd aan toegenomen mogelijkheden om de diagnostische geluiden en DNA te analyseren.

ABvdB [2020]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 24 juni 2019 ZH Vlaardingen
2. 10 juni 2020 NH Texel
3. 6 juli 2023 ZL Borsele
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Karel Hoogteyling · Groene Fitis · 24-06-2019

Karel Hoogteyling · Groene Fitis · 24-06-2019

Ruud van Beusekom · Groene Fitis · 10-06-2020

Ruud van Beusekom · Groene Fitis · 10-06-2020

Thomas Luiten · Groene Fitis · 06-07-2023

Thomas Luiten · Groene Fitis · 06-07-2023

Waarschijnlijke Groene Fitis in Vlaardingen [dutchbirding.nl]
Groene Fitis [youtube.com]
Groene Fitis op Texel! [dutchbirding.nl]