10 · 29 · 32

Griel

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 2008

Burhinus oedicnemus  ·  Eurasian Stone-curlew

Soort broedt van 55°N zuidwaarts in Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten en West- en Zuid-Azië; overwintert in Middellandse-Zeegebied en Zuid-Azië. Voormalige broedvogel, niet na 1958.

In 1800-1957 was de soort een schaarse broedvogel in de duinen van Noord- en Zuid-Holland. De Amsterdamse Waterleidingduinen (AW-duinen) vormde het laatste bolwerk. Dit gebied ligt aan beide zijden van de grens tussen Noorden Zuid-Holland, tussen Bloemendaal en Zandvoort in het noorden, en Noordwijk en Noordwijkerhout in het zuiden. Jan P Strijbos vond hier 13 nesten in 1922 en 17 in 1927; voor het jaar 1923 schatte hij het totaal voor geheel Nederland op c 30 broedparen waarvan meer dan de helft (18-20) in de AW-duinen (Strijbos 1980). In het algemeen arriveerden ze in midden-maart en bleven tot de tweede week van oktober en soms nog in november (cf Ardea 11: 142-143, 1922; 17: 41, 1928).

In iedere maand werd de soort vastgesteld (cf Eykman et a 1949, Kist et al 1970) maar er zijn slechts enkele gevallen van begin november tot midden maart. In 1969-94 dateerde meer dan de helft van de gevallen van april tot en met de eerste week van juni. Gerald Oreel (in litt) verzamelde voor zijn onderzoek naar het voorkomen in 1958-97 in Nederland en België (cf DB 6: 71 1984) bovendien nog circa 42 niet-aanvaarde of niet-ingediende gevallen uit 1969-97. Een aantal van deze gevallen zou mogelijk voor aanvaarding door de CDNA in aanmerking kunnen komen; ze dateerden van maart (twee), april (zeven), mei (12), juni (11), juli (drie), augustus (twee), september (vier) en november (één), met als uiterste datums 23 maart en 1 november. Bovendien zijn er bijvoorbeeld van 1969 en 1974-75 meldingen bekend van Langevelderslag, Noordwijk, Zuid-Holland (van Dijk & Hoek 1989), en van 1991-96 van Texel, Noord-Holland (cf Dijksen 1996). Ook zouden in 1981-84, 1988 en 1990 solitaire exemplaren aanwezig zijn geweest te Meyendel, Wassenaar, Zuid-Holland (cf Duinstag 9 (2): 18, 1994). Vooral zes waarnemingen tussen 23 april en 28 juli 1981 rond Bierlap en Kijfhoek te Meyendel door een enkele waarnemer suggereren dat toen een niet-geslaagd broedgeval plaatsvond (René Wanders in litt). Het enige goed gedocumenteerde geval van een bezet territorium komt echter van het Zwanenwater, Zijpe, Noord-Holland, waar in de zomers van 1992-93 een ongepaard exemplaar aanwezig was in geschikt habitat. Het feit dat in de afgelopen decennia veel waarnemingen geheim werden gehouden en niet werden ingediend bij de CDNA houdt vermoedelijk verband met de hoop op zijn terugkeer als broedvogel en de wens risico’s op verstoring zo veel mogelijk te vermijden. De dichtstbijzijnde broedgebieden bevinden zich in Champagne, Noord-Frankrijk, waar de soort nestelt in weinig intensief gebruikte akkergebieden (Veldornitol Tijdschr 4: 37-66, 1981), en Norfolk, Engeland, waar het broedgebied meer aan open, zandige terreinen van de Veluwe, Gelderland, doet denken. Ringterugmeldingen van 13 maart 1991 te Zeebrugge, West-Vlaanderen, België (Mergus 5: 27-28, 1991), van juni 1994 in Gelderland, van mei 1995 in Noord-Holland en van maart-april 1996 in Zeeland tonen aan dat ten minste een deel van de Nederlandse (en Belgische) vogels uit Engeland afkomstig was. De soort wordt sinds 1 januari 2009 niet langer beoordeeld door de CDNA.

Zeldzame vogels van Nederland [2001] 

Griel Sjaak Schilperoort, Pijnacker-Nootdorp (ZH), 31 maart 2008
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 6 mei 1969 FR Ameland
2. 14 april 1972 FR Schiermonnikoog
14 april 1975 NH Zaanstad
3. 2 mei 1975 LI Maasgouw
4. 11 mei 1975 LI Bergen (L)
5. 5 juni 1975 ZH Katwijk
5 juni 1975 ZH Wassenaar
6. 29 juli 1975 FR Terschelling
7. 4 april 1976 NH Castricum
8. 4 juni 1977 LI Gulpen-Wittem
9. 14 september 1977 NB Land van Cuijk
10. 29 t/m 30 april 1978 ZH Voorne aan Zee
9 juli 1978 NB Ossendrecht
11. 4 april 1980 LI Maasgouw
12. 15 mei 1980 NH Bloemendaal
2 augustus 1980 NL onbekend
13. 16 augustus 1980 FR Terschelling
14. 24 t/m 29 mei 1981 FR Ameland
15. 28 mei 1981 FL Zeewolde
16. 2 juli 1982 ZL Terneuzen
17. 4 t/m 8 september 1982 FL Zeewolde
11 september 1982 NL onbekend
18. 24 augustus 1983 FR Terschelling
19. april 1984 ZL Terneuzen
20. 5 juni 1984 GE Putten
21. 29 augustus 1984 ZH Voorne aan Zee
26 september 1987 NL onbekend
22. 3 mei 1988 NH Texel
5 oktober 1988 LI Echt
23. 18 mei 1989 NH Texel
24. 13 t/m 14 mei 1990 NH Castricum
25. 21 mei 1990 NH Castricum
26. 4 juni t/m 4 oktober 1992 NH Schagen
25 april t/m augustus 1993 NH Schagen
27. 25 april 1993 NB Maashorst
28. 5 t/m 7 juni 1994 GE Voorst
6 juli 1994 NH Texel
29. 10 mei 1995 NH Beverwijk
30. 26 september 1995 LI Venlo
31. 30 maart t/m 1 april 1996 ZL Schouwen-Duiveland
29 juni 1996 DR Emmen
32. 11 juli t/m 20 augustus 1996 NH Texel
33. 23 april 1997 UT Houten
34. 13 mei 1997 ZH Alphen aan den Rijn
35. 17 t/m 18 mei 1997 ZH Rotterdam
36. 27 t/m 29 juni 1997 ZL Noord-Beveland
26 april 1998 FL Almere
37. 9 mei 1998 ZH Rotterdam
38. 22 mei 1999 NH Bloemendaal
39. 7 juni 1999 GE Ede
40. 19 april 2000 NB Oss
41. 13 mei 2000 ZH Rotterdam
15 mei 2000 ZL goes (gemeente)
42. 6 augustus 2000 ZH Wassenaar
43. 3 oktober 2000 FR Vlieland
44. 8 t/m 9 april 2001 ZL Veere
45. 12 mei 2001 ZH Wassenaar
46. 15 mei 2001 ZH Noordwijk
47. 26 juli 2001 ZL Schouwen-Duiveland
48. 18 april 2002 NH Bergen (NH)
49. 29 t/m 30 april 2002 LI Nederweert
50. 28 mei 2002 FR Smallingerland
51. 8 t/m 9 mei 2003 NH Schagen
52. 15 juni 2003 GE Ede
53. 21 maart 2004 ZL Veere
54. 3 mei 2004 UT Oudewater
55. 6 mei 2004 FR Noardeast-Fryslân
56. 8 t/m 20 mei 2004 ZH Westland
57. 7 juli 2004 ZL Veere
58. 24 t/m 25 oktober 2004 ZL Hulst
59. 24 april 2005 ZH Wassenaar
60. 2 mei 2005 NH Den Helder
61. 6 augustus 2005 FL Dronten
62. 12 mei 2006 ZL Veere
63. 11 april 2007 LI Beekdaelen
15 april 2007 NH Texel
64. 16 mei 2007 GE Berg en Dal
65. 18 mei 2007 ZH Noordwijk
66. 19 mei 2007 ZH Rotterdam
20 juni 2007 ZH Wassenaar
67. 18 juli 2007 OV Losser
25 juli t/m 8 augustus 2007 OV Losser
68. 8 augustus 2007 NB Heusden
69. 31 maart 2008 ZH Pijnacker-Nootdorp
70. 26 april 2008 NB Vught
71. 5 t/m 10 juni 2008 DR Westerveld
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnoud B van den Berg · Griel · 07-06-1992

Arnoud B van den Berg · Griel · 07-06-1992