0 · 0 · 4

Aasgier

CDNA beoordeelsoort: ja

Neophron percnopterus  ·  Egyptian Vulture

Broedvogel van Zuid-Europa, Noord-Afrika en Turkije tot in Centraal-Azië.

Bijna alle Europese vogels overwinteren ten zuiden van de Sahara in Afrika, waar onvolwassen vogels ook in de zomer blijven. Wereldwijd zijn de aantallen sterk gedaald maar in Frankrijk is het aantal broedparen in 2002-10 stabiel gebleven met 88 die in 2010 60 jongen kregen. De soort trekt alleen of in kleine groepjes, in het voorjaar meest van begin februari tot half april, wanneer het broeden begint. De beide gevallen betroffen vogels die maar korte tijd bleven. 

ABvdBerg [2012]

Aasgier Fred Visscher, Wieringen (NH), 25 april 2009
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
17 januari 1981 NL onbekend
11 augustus 1989 NH Hilversum
6 maart t/m 14 april 1993 FR Katlijk, Makkinga and Wijnjewoude
1. 24 t/m 25 mei 2001 LI Gulpen-Wittem
25 mei 2001 ZH Nederlek
12 oktober 2001 GR Groningen
24 april 2009 NH Amsterdam
2. 25 april 2009 NH Hollands Kroon
10 juni 2014 NH Dordrecht
3. 7 mei 2022 DR Midden-Drenthe
13 mei 2024 NB Zundert (gemeente)
4. 16 mei 2024 NB Asten
16 mei 2024 LI Weert
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats