0 · 1 · 7,16

Spaanse Mus

CDNA beoordeelsoort: ja

Passer hispaniolensis  ·  Spanish Sparrow

Soort broedt in Zuid-Spanje, Noord-Afrika, Sardinië, Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië; overwintert van Noordwest- Afrika oost tot Saudi Arabië en Noordwest-India.

Het eerste geval betrof een vogel die opmerkelijk genoeg werd ontdekt in de tuin van het Texel Birdwatching Center dat voor zijn eerste voorjaar open was. De tweede vogel bleef slechts kort aanwezig. Sindsdien zijn er niet alleen eenlingen geweest maar ook een influx met groepjes. Tot en met 1996 waren er weinig andere gevallen in Noordwest-Europa: vier in Engeland (9 juni 1966, 21 oktober 1972, 22-24 oktober 1977 en vanaf 13 juli 1996 tot ten minste december 1998), één in Finland (1 juni 1996), twee in Noorwegen (13 mei 1988 en 21 juli 1990), één in Schotland (11-19 augustus 1993) en één in Wales (18 mei 1993). Het is een oude misvatting om te denken dat Spaanse Mus net zo honkvast is als Huismus en Italiaanse Mus. Spaanse is een trekvogel die in noordelijke gebieden (bijv in voormalig Joegoslavië) 's winters afwezig is. In Marokko is het eveneens een soort die in veel gebieden het ene jaar wel en het andere jaar niet is te vinden. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdB [2014]

 

Spaanse Mus Jan van Holten, Bergen (NH), 13 mei 2000
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 4 t/m 15 mei 1997 NH Texel
2. 13 mei 2000 NH Bergen (NH)
3. 9 t/m 12 april 2009 GR Het Hogeland
4. 18 t/m 20 april 2009 NH Texel
5. 20 t/m 27 april 2009 ZH Rotterdam
6. 6 mei 2010 NH Velsen
4 mei 2013 NH Amstelveen
7. 26 t/m 30 oktober 2014 ZH Rotterdam
5 november 2014 ZH Rotterdam
8. 3 november 2018 ZH Rotterdam
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Arnold Meijer · Spaanse Mus · 13-05-2000

Teus Luijendijk · Spaanse Mus · 21-04-2009

Roy Slaterus · Spaanse Mus · 06-05-2010