0 · 0 · 1

IJslandse Koperwiek

Turdus iliacus coburni  ·  Icelandic Redwing

Ondersoort van Koperwiek  ·  Turdus iliacus  ·  Redwing

Broedvogel op IJsland en de Faeröer. Overwintert in West-Europa.  

Slechts een waarneming, laat najaar 2014 op Vlieland. Onder andere naar aanleiding van dit geval zijn de kenmerken snel beter bekend geworden onder Nederlandse vogelaars. Dit resulteerde in een flink aantal waarnemingen in de winters na 2014. Deze gevallen zijn nog niet beoordeeld. Besloten is deze ondersoort voorlopig in de ijskast te plaatsen tot een helderder beeld ontstaat van de status om zo te kunnen bepalen of dit taxon nog moet worden beoordeeld. Waarnemers wordt geadviseerd gevallen zo goed mogelijk te blijven documenteren om zo bij te dragen aan de kennis omtrent voorkomen en herkenning van deze ondersoort.

S Bot [2016]

Afvoeren te beoordelen taxa IJslandse Koperwiek

Met de waarneming van een IJslandse Koperwiek Turdus iliacus coburni op Vlieland in oktober 2014, geaccepteerd als eerste voor Nederland, ontstond ook de vraag hoe zeldzaam dit taxon in Nederland is, en of dit taxon thuishoort op de lijst van door de CDNA te beoordelen taxa. Met ingang van 2015 is ervoor gekozen het beoordelen van dit taxon ‘on hold’ te zetten, om eerst een beter beeld van het voorkomen te krijgen. De CDNA heeft een verkenning uitgevoerd op goed gefotografeerde waarnemingen gedurende de afgelopen twee jaar (2015 en 2016). De determinatie problematiek van dit taxon, versterkt door de variatie bij zowel coburni als nominaat, leidt er toe dat slechts alleen duidelijke exemplaren op basis van het totale palet aan veldkenmerken met zekerheid herkend kunnen worden. Op basis van de genoemde verkenning is het beeld dat voor beide jaren minimaal vijf, maar waarschijnlijk meer, waarnemingen van coburni voor acceptatie in aanmerking zouden komen. De CDNA leidt hieruit af dat dit taxon een schaars voorkomen heeft in Nederland en niet zeldzaam genoeg is om beoordeeld te worden. Besloten is om dit taxon met terugwerkende kracht af te voeren van de lijst met beoordeeltaxa. De 2014 waarneming en waarnemingen sindsdien hebben duidelijk bijgedragen aan betere inzichten in het voorkomen van dit taxon in Nederland. Over 2015 en 2016 valt op dat coburni pas laat in het najaar in Nederland aankomt, gedurende eind oktober en november, mogelijk beïnvloed door stevige NW-winden. Het is niet ondenkbaar dat er sprake is van een influx-achtig karakter, maar dat is op basis van beide onderzochte jaren niet te bepalen. De komende jaren zal blijken welke patronen in voorkomen zich aftekenen.

E Nieuwstraten (2017)


jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
25 oktober 1981 FR Schiermonnikoog
2 oktober 1983 FR Schiermonnikoog
8 oktober 2002 NH Castricum
1. 25 oktober t/m 4 november 2014 FR Vlieland
22 november 2014 NH Amsterdam
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats