0 · 0 · 1

Glanstroepiaal

CDNA beoordeelsoort: ja

Quiscalus quiscula  ·  Common Grackle

Broedt in grote delen van Noord-Amerika; het gehele jaar aanwezig in de zuidelijke staten van de VS. 

Langs de Amerikaanse oostkust trekt de soort noordwaarts tussen half februari en half april. De ondersoort versicolor is een trekvogel die broedt in Canada (onder meer op Newfoundland) en in een groot deel van de VS en overwintert zuidelijk tot in Texas, VS. Juist de noordelijke vogels leggen de grootste afstand af (‘leap-frog migration’). Wat betreft verspreiding en trekgedrag lijkt Glanstroepiaal op enkele andere zangvogelsoorten die als dwaalgast in Europa zijn vastgesteld, onder meer op Bruinkopkoevogel Molothrus ater en Zanggors Melospiza melodia. Met enige regelmaat wordt de soort buiten het reguliere verspreidingsgebied waargenomen, bijvoorbeeld langs de Amerikaanse westkust en in Canada ten noorden van het broedgebied. Ook zijn er meerdere gevallen bekend op Bermuda in de Atlantische Oceaan op meer dan 1000 km van de kust van North Carolina. In de WP is slechts één eerder geval bekend van een exemplaar van eind maart tot c 20 april 1970 bij Gevninge, Sjælland, Denemarken. Hoewel deze vogel, voor zover nu nog valt na te gaan, geen tekenen van een herkomst uit gevangenschap vertoonde is dit geval niet geaccepteerd voor de Deense nationale lijst. Het Nederlandse geval betrof een overvliegende vogel op een bekende trektelpost bij Swifterbant in Flevoland.

ABvdBerg [2014]

Glanstroepiaal Roy Slaterus, Dronten (FL), 8 april 2013
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
5 t/m 15 oktober 2000 FR Nijefurd
1. 8 april 2013 FL Dronten
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.