0 · 2 · 2

Perzische Roodborst

CDNA beoordeelsoort: ja

Irania gutturalis  ·  White-throated Robin

Broedt van Turkije oost tot in Iran en Kirgizië; overwintert in Oost-Afrika.

De gevallen van vóór 1996 in Noordwest-Europa waren in Brittannië (twee), Nederland (twee), Noorwegen (één) en Zweden (zeven), de meeste in het voorjaar met als uiterste datums 10 mei en 22 juni. Drie van de vier Nederlandse gevallen zijn van het najaar (tussen 30 augustus en 4 november) en dat is extra opmerkelijk wanneer men in aanmerking neemt dat de soort als najaarstrekker op weg naar Kenya van midden-augustus tot midden-oktober in Eritrea en Ethiopië voorkomt. 

Zeldzame vogels van Nederland [2001]; ABvdBerg [2016]

Perzische Roodborst René Pop, Midden-Delfland (ZH), 4 november 1986
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 3 t/m 4 november 1986 ZH Midden-Delfland
2. 2 juni 1995 ZH Wassenaar
3. 30 augustus 2003 LI Weert
4. 31 oktober 2005 FR Waadhoeke
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats