0 · 0 · 11

Oosterse Tortel

CDNA beoordeelsoort: ja

Streptopelia orientalis  ·  Oriental Turtle Dove

Ondersoort:
Meenatortel  ·  S o meena  ·  Rufous Turtle Dove

Meenatortel S o meena broedt in centraal Azië en Zuidwest-Siberië oost tot het Altai-gebergte en zuid in de Himalayas tot Nepal; nominaat Oosterse Tortel S o orientalis broedt verder oostelijk in centraal Siberië en Zuidoost-Azië tot Noord-Vietnam; beide komen als dwaalgast naar Europa.

Doordat Zomertortel S turtur vanaf het eind van de 20e eeuw sterk in aantal is achteruitgegaan, lijkt de kans op het ontdekken van een Oosterse Tortel toegenomen; immers, Zomertortel is nu zo zeldzaam dat elk exemplaar zal worden bekeken. Na een aantal keren vals alarm (overwinterende Zomertortels S turtur of als kooivogel ontsnapte Oosterse Tortels) was er in december 2009 eindelijk de eerste Meenatortel in Wergea, Friesland. Daarna, in 2010-16, werd de soort nog een handvol keren in oktober-december opgemerkt. Overwinteren is min of meer de norm in Noordwest-Europa, met maar weinig gevallen buiten het winterhalfjaar. Beide ondersoorten, Meenatortel en nominaat Oosterse Tortel, zijn als dwaalgast te verwachten en er is een kans dat ze ooit soortstatus verkrijgen; tot 2015 werd alleen Meenatortel met zekerheid vastgesteld terwijl van twee vogels de subspecifieke identiteit (nog) onbekend is.

ABvdBerg [2016]

Oosterse Tortel Peter Soer, Vlaardingen (ZH), 24 januari 2015
jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 23 december 2009 t/m 3 april 2010
S o meena
FR Leeuwarden
2. 16 november 2010
S o meena
CP Texel
3. 20 oktober 2012 FR Vlieland
4. 11 t/m 13 oktober 2013
S o meena
FR Schiermonnikoog
5. 14 december 2014 ZL Veere
6. 30 december 2014 t/m 25 februari 2015 ZH Vlaardingen
7. 30 t/m 31 oktober 2016
S o meena
FR Vlieland
8. 22 januari t/m 9 maart 2019
S o meena
NH Castricum
9. 9 t/m 21 februari 2019 DR Emmen
10. 28 december 2019 t/m 11 maart 2020
S o meena
FR Súdwest-Fryslân
11. 14 februari t/m 31 maart 2020
S o meena
NH Alkmaar
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats

Oosterse tortel, Wergea, 30 januari 2010, Carl Derks

Meenatortel, Wergea, 22 januari 2010, Guus van Duin

Oosterse Tortel, Vlaardingen, 6 januari 2015, Rene Droog

Oosterse Tortel gesignaleerd in Vlaardingen, 7 januari 2015, RTV Rijnmond

Oosterse Tortel, Vlaardingen, Gerard Hart, 4 januari 2015

Oosterse Tortel, Vlaardingen, Peter van de Braak, 10 januari 2015

Meenatortel, Limmen, 18 februari 2019, Guus van Duin

Meenatortel, Limmen, 23 januari 2019, Robert van Tiel

Oriental Turtle Dove ssp meena - Meenatortel