1 · 0 · 0

Amerikaanse Grote Stern

CDNA beoordeelsoort: ja

Sterna acuflavida  ·  Cabot's Tern

Broedt langs de Atlantische kusten van zuidelijk Noord-Amerika tot in Belize; overwintert in het zuid-oosten van de VS en het Caribische gebied zuid tot in Chili en noordelijk Brazilië.

Het eerste Europese geval van deze voormalige ondersoort van Grote Stern Sterna sandvicensis betrof een vogel die op 23 juni 1978 als kuiken was geringd te Cape Lookout, Noord-Carolina, VS, en op 23 december 1978 (reeds lang dood) werd gevonden te Veerse Meer, Wissenkerke, Noord-Beveland, Zeeland. De tweede voor Europa was op 25 juni 1984 als kuiken geringd bij Beaufort, Noord-Carolina, VS, en werd op 25 november 1984 vers dood aangetroffen bij Dorstone, Herefordshire, Engeland. Voor veldkenmerken, zie Dutch Birding 29: 273-287, 2008.

ABvdBerg [2014]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 23 december 1978 ZL Noord-Beveland
11 februari 1989 ZL Schouwen-Duiveland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats