0 · 0 · 1

Wilsons Stormvogeltje

CDNA beoordeelsoort: ja

Oceanites oceanicus  ·  Wilson's Storm Petrel

Broedt op pelagische eilanden rond Antarctica in zuidelijke Atlantische en Indische Oceaan. Trekt in noordelijke zomer noordwaarts over evenaar tot aan Newfoundland, Canada, in het westen en Golf van Biskaje en westelijke Middellandse Zee in het oosten.

Dit exemplaar werd door vier zeetrektellers waargenomen. Waarnemingen in het Noordzeegebied zijn zeldzaam; aan de Britse oostkust zijn bijvoorbeeld nauwelijks gevallen bekend. Dit is één van de weinige soorten op de Nederlandse lijst waarvan geen balg, foto, geluidsopname of video beschikbaar is. 

ABvdBerg [2012]

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
1. 7 november 2002 ZL Veere
5 oktober 2017 ZH Rotterdam
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats