Veldrietzanger

Acrocephalus agricola  ·  Paddyfield Warbler

id 33115
datum 21 augustus 1967
gemeente Kampen (OV)
locatie Zwarte Meer
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming (ring)vangst
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen 1967, Zwarte Meer O, ringvangst (Lim 40: 185) De waarnemers meenden dat op grond van de vleugellengte A. dumetorum kon worden uitgesloten. Maten in Williamson (1976) geven aan dat dit niet het geval is. BRON: Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst EDWARD J. VAN IJZENDOORN & PAUL DE HEER Limosa 58 (1985): 65-72

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact