Bergfluiter | Balkanbergfluiter

Phylloscopus bonelli | orientalis  ·  Western / Eastern Bonelli's Warbler

id 33017
datum 23 augustus 1964
gemeente Lelystad (FL)
locatie Knardijk
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen 23 augustus 1964, Knardijk, Flevoland, Limosa 39: 76, 1966 bron: Herziening Nederlandse Avifaunistische Lijst 1800-1979: tweede fase Edward J van IJzendoorn, Jan van der Laan & CDNA Dutch Birding, Volume 18, No 4, 1996, blz 157-202

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact