Groenlandse Kolgans

Anser albifrons flavirostris  ·  Greenland White-fronted Goose

id 31332
datum 28 maart 2004
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Wûnseradiel (Wonseradeel)
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen (@ no description). Annual Report 2011

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact