Grote Pieper

CDNA beoordeelsoort: nee
laatste jaar beoordeeld door CDNA: 1988

Anthus richardi  ·  Richard's Pipit

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
25 juli 1973 FR Terschelling
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats