20

Blonde Ruiter

Calidris subruficollis  ·  Buff-breasted Sandpiper

id 8601
datum 15 augustus 2001
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Makkumer Zuidwaard
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
waarnemer(s) M. Versluys

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact