15

Amerikaanse Smient

Mareca americana  ·  American Wigeon

id 8167
datum 6 juni 1989
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Workumerwaard
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1, mannetje
soort waarneming veldwaarneming
status Aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
waarnemer(s) K. Zwaan
gekoppelde gevallen 8167 6 juni 1989
Súdwest-Fryslân (FR) Workumerwaard

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact