Steenarend

Aquila chrysaetos  ·  Golden Eagle

id 33249
datum 12 december 1963
gemeente Súdwest-Fryslân (FR)
locatie Gaast en Piaam
coördinaten N 53.02748  O 5.4087
aantal, kleed 1, adult
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen 12 december 1963, Gaast en Piaam, Wûnseradiel, Friesland, adult, Limosa 38: 35, 1965. Bron: Herziening Nederlandse Avifaunistische Lijst 1800-1979: tweede fase. Edward J van IJzendoorn, Jan van der Laan & CDNA. Dutch Birding, Volume 18, No 4, 1996, blz 157-202.

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact