Grote Grijze Snip

Limnodromus scolopaceus  ·  Long-billed Dowitcher

id 33125
datum 4 september 1971
gemeente Noardeast-Fryslân (FR)
locatie op de dijk aan de westzijde van het Lauwersmeer, tussen Oostmahorn en de afsluitdijk (gem. Oostdongeradeel prov. Friesland)
coördinaten N 53.39930  O 6.1551
aantal, kleed 1
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
opmerkingen 1971, Lauwersmeer F (Lim 45: 186-189). Destijds werd de soortdeterminatie door de CNA al niet als zeker beschouwd. BRON: Herziening van de Nederlandse Avifaunistische Lijst EDWARD J. VAN IJZENDOORN & PAUL DE HEER Limosa 58 (1985): 65-72

Een Grijze Snip in het Lauwersmeer

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact