Witkruingors

Zonotrichia leucophrys  ·  White-crowned Sparrow

id 3120
datum december 1981 t/m februari 1982
gemeente Haarlemmermeer (NH)
locatie Spaarndam
coördinaten vervaagd
aantal, kleed 1, adult
soort waarneming veldwaarneming
status Niet aanvaard, gepubliceerd in jaarverslag CDNA
waarnemer(s) J. Kleiberg
opmerkingen vanaf half december 1981 tot half februari 1982, gefotografeerd. HERROULATIE vanwege het ontbreken van nagels. edit 04-11-2017 Geval Witkruingors na herroulatie niet langer aanvaardbaar 4 november 2017 · Eddy Nieuwstraten Na herroulatie van het geval van een Witkruingors die van half december 1981 - half februari 1982 verbleef te Spaarndam, Noord-Holland, heeft de CDNA geoordeeld dat dit geval niet langer aanvaardbaar is. Na bestudering van het gedigitaliseerde fotomateriaal van deze vogel is gebleken dat de vogel opvallende beschadigingen en vervormingen heeft aan de poten. Gebleken is dat het geval een sobere beoordelingsprocedure heeft doorlopen, waarbij de beschadigingen aan de poten niet zijn besproken. Daarmee was herroulatie van dit geval gerechtvaardigd en in gang gezet. De CDNA concludeert dat er op het fotomateriaal aanwijzingen zijn dat de vogel mogelijk uit gevangenschap afkomstig is. De soort werd in de jaren 80 nog regelmatig in Nederland als kooivogel gehouden; er bestaat bijvoorbeeld een ringmaat voor deze soort voor kooivogelhouders. De combinatie van de beschadigingen en het extreem zeldzame voorkomen van de soort in Nederland en Noordwest-Europa maakt dat er bij de CDNA te veel twijfels resteren of deze vogel als wild beschouwd mag worden. Op basis van bovenstaande informatie heeft de CDNA geoordeeld dat het enige geval van Witkruingors op de Nederlandse lijst niet langer aanvaardbaar is en van de Nederlandse lijst dient te worden afgevoerd. Namens de CDNA, Eddy Nieuwstraten Annual Report 2016: A male at Spaarndam, Haarlemmerliede en Spaarn­woude, Noord-Holland, from mid-December 1981 to mid-February 1982 (Lichtenbeld 1982, Kleiberg 1984; Dutch Birding 6: 64, plate 54, 1984) has been rejected after review. Close inspection of the digitized photographs revealed obvious damages and deformations to the legs. This aspect had not been considered in the original circulation. Combined with the extreme rarity in western Europe and the fact that it was a known cagebird in the 1980s in the Netherlands, the CDNA considered the possibility of an escape too strong to maintain the species on the Dutch list.

DB 6:2 mededelingen - Witkruingors te Spaarndam in winter van 1981-'82

Foto's

Jan Kleiberg · Witkruingors Jan Kleiberg · witkruingors Jan Kleiberg · Witkruingors Jan Kleiberg · Witkruingors Jan Kleiberg · Witkruingors

Beschik je over foto's of andere extra informatie of heb je opmerkingen over dit geval? Neem dan contact met ons op.

Contact