Grote Geelpoot- x Groenpootruiter

Tringa melanoleuca x nebularia  ·  Greater Yellowlegs x Common Greenshank

jaren | maanden | decades | verblijfsduur

datum prov, gemeente
25 augustus t/m 1 september 2021 ZL Schouwen-Duiveland
één geval aantal gevallen geclusterd, zoom in voor individuele gevallen
vervolglocatie van een geval geval binnen deze gemeente, hetzij geval niet nauwkeuriger bekend, of kwetsbare plaats